Chirurgische kroonverlenging

Waarom doen we dat? 

Waarom is een chirurgische kroonverlenging soms nodig?

Door het langer maken van de kroon (het deel van de tand of kies dat boven het tandvlees uitsteekt) wordt de tand of kies langer en ontstaat er meer houvast voor een kunstkroon. Deze kunstkroon (wordt in het kort altijd kroon genoemd) komt boven het tandvlees te liggen. Tijdens de behandeling wordt de contour van het tandvlees verlaagd.


De behandeling

De operatie begint met een plaatselijke verdoving. Daarna volgt een chirurgische correctie waarbij het tandvlees losgemaakt wordt van de tand of kies. Vervolgens wordt een randje van het kaakbot glad gemaakt. Hierna wordt het tandvlees iets ingekort, teruggelegd en vastgehecht.

De behandeling is door het geven van een verdoving pijnloos en duurt gemiddeld tussen de 30 en 45 minuten.

 

Na de behandeling

De eerste dagen na een kroonverlenging kan er enige pijn en zwelling optreden. De napijn is met pijnstillers als paracetamol goed te bestrijden. 

Het geopereerde tandvlees moet tijdens de genezing zoveel mogelijk met rust gelaten worden. Daarom mag u daar in de eerste periode na de ingreep niet poetsen, ragen of flossen. Op de tanden en kiezen vormt zich echter wel tandplaque die de genezing verhindert. Daarom schrijven wij u een desinfecterend spoelmiddel voor waar chloorhexidine in zit. Chloorhexidine remt de vorming van tandplaque. De gebieden in de mond die niet zijn geopereerd kunnen uiteraard wel normaal worden gereinigd.

Uw tanden en kiezen kunnen na de behandeling iets losser staan dan ervoor. Dit is een normale reactie. Na enkele dagen tot weken zal het tandvlees weer strak om de wortels liggen, waardoor de tanden en kiezen weer vaster staan.


Door een kroonverlenging zal het tandvlees terugtrekken. Daardoor komt de wortel van de behandelde tand/kies bloot te liggen en lijkt de tand ‘langer’. Vaak is dat niet zichtbaar, omdat de lippen de tanden en kiezen voor een deel bedekken. Het langer lijken van de tand of kies is misschien wat vreemd maar tenslotte wel de bedoeling. Daardoor heeft een kunstkroon tenslotte meer houvast.


De blootliggende wortel kan gevoelig zijn voor prikkels als warm, koud, zoet, zuur of aanraking. Deze gevoeligheid is bijna altijd tijdelijk en verdwijnt weer na enige weken tot maanden.

De tandarts of mondhygiënist kan de gevoeligheid sneller laten afnemen door op de blootliggende wortels een laagje lak of fluoride aan te brengen. U kunt de gevoeligheid zelf verminderen door een tandpasta of gel tegen gevoelige tandhalzen te gebruiken en te spoelen met een spoelmiddel met fluoride.


Reizen en werken na de behandeling

Over het algemeen bent u na de behandeling goed in staat met de auto aan het verkeer deel te nemen. Als de behandeling echter lang duurt (1,5 à 2 uur) kunt u overwegen met het openbaar vervoer te komen en/of een begeleider voor uw vervoer te laten zorgen. Hoe lang uw behandeling duurt kunt u vooraf aan uw tandarts vragen of na het maken van de afspraak aan de receptionistes. U kunt normaal gesproken gewoon werken na een behandeling, tenzij uw werk voornamelijk uit praten bestaat. Na 2-3 dagen zijn er over het algemeen geen belemmeringen meer.


Heeft u nog vragen?

Mocht u na de behandeling nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.