Nabezwaren na het trekken van een tand en/of kies

Welke klachten kun je krijgen na het trekken van een tand of kies? 

Vlak voor de extractie heeft de tandarts je een verdoving gegeven. Deze verdoving zal nog 2 tot 4 uur nawerken. Hou er, tot de verdoving uitgewerkt is rekening mee dat je voorzichtig moet zijn met afbijten/kauwen. Er bestaat dan namelijk een kans dat je flink in je tong of je wangslijmvlies bijt.

Pijnklachten na het trekken zijn normaal en kunnen worden veroorzaakt door een aantal factoren. Er is om de tand of kies te kunnen verwijderen wat weefsel los gemaakt en er is een wond ontstaan.  

Tegen de pijn kan een pijnstiller ingenomen worden, bij voorkeur paracetamol. Geadviseerd wordt met de pijnstillers te beginnen ongeveer 1 uur na de ingreep. Lees ook de bijsluiter van de pijnstiller goed. 

Komt de pijn na een dag of 3  weer terug nadat deze is weg geweest dan is er meestal sprake van een ontsteking van de wond (alveolitis).

Neem dan contact op met de praktijk voor een kleine vervolgbehandeling.

 Welke complicaties kunnen zich na het trekken van tanden en/of kiezen voordoen?

In de meeste gevallen verloopt het trekken van een tand of kies zonder complicaties, maar de volgende complicaties kunnen soms of juist vaak optreden:

   Zwelling: Een dikke wang, een blauw gele verkleuring en een verminderde mondopening zijn normaal. De zwelling moet na ongeveer een week afnemen. Je kunt na de behandeling eventueel iets kouds tegen de wang houden om de zwelling af te laten nemen.

   Beperkte mondopening: ook een beperkte mondopening komt na een operatieve ingreep vaak voor. Na enige dagen is de mondopening weer normaal.

   Koorts: Koorts kan de eerste dagen optreden. Krijg je plotseling hoge koorts boven 39˚C of blijft de koorts boven 38.5˚C langer dan 3 dagen aanhouden, neem dan contact op met onze praktijk.

   Nabloeding: Gedurende de eerste dagen kunnen bloedstolsels het speeksel rood kleuren, waardoor de indruk kan ontstaan dat er sprake is van een nabloeding. Dit is echter zelden het geval. Bij een nabloeding is er meer bloed dan speeksel in de mond. In dat geval kun je het beste een half uur stevig dichtbijten op een dubbelgevouwen verbandgaas. Stopt de bloeding daarna niet, neem dan contact op met de praktijk.

   Botafbraak: Is er een kies of tand of wortelrest getrokken, houd er dan rekening mee dat op deze plek het kaakbot gaat slinken.

Wanneer neem je direct contact op met de praktijk?

Neem direct contact met ons op als:

• je na het trekken hoge koorts krijgt boven 39˚C of als de koorts boven 38.5 ˚C langer dan 3 dagen aanhoudt (geringe verhoging na een extractie is normaal);

• 4 of 5 dagen na het trekken de pijn en/of zwelling niet afneemt, maar juist erger wordt;

• de wond blijft bloeden, ondanks de hierboven genoemde maatregelen;

• het tandvlees om de plek waar getrokken is ontsteekt;

• zwelling of bloeduitstortingen optreden in overige delen van het gezicht.

Zijn wij gesloten (dat hoor je dan op het antwoordapparaat)? Bel dan met de Tandartsspoedpraktijk: 0900-8602

Nog vragen?

Neem contact met ons op als je vragen hebt. We zijn er voor jou.