Kosten en begroting implantologie

De kosten van een implantologiebehandeling kunnen erg verschillen door de complexiteit van de behandeling. Elke behandeling is uniek en vraagt om een persoonlijke behandelplan. Daarom wordt voorafgaand aan de behandeling door de behandelaar altijd een kostenbegroting op maat opgesteld.

Hieronder staan de meest voorkomende codes welke in rekening gebracht worden voor de implantologiebehandeling. 


Deze codes en tarieven (implantologie tarieven 2021)  worden ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en gelden voor alle tandartsen in Nederland.  

De kosten van een implantologiebehandeling zijn afhankelijk van:

•   het aantal te plaatsen implantaten

•   de kwaliteit van het kaakbot (botopbouw)

•   de complexiteit van de behandeling

•   de te plaatsen voorziening

•   in hoeveel behandelingen de implantologiebehandeling kan worden uitgevoerd

Rekening houdend met de mondgezondheid, kan het heel af en toe voorkomen dat zich tijdens de behandeling complicaties of andere onvoorziene omstandigheden  voordoen. Dit kan dan leiden tot aanpassingen in de definitieve factuur.  


Vergoeding door uw zorgverzekering

In sommige gevallen wordt de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit hangt af van de polis en de zorgverzekeraar. De behandeling zit niet altijd in de basisverzekering.

Klik hier voor meer informatie over verzekeringen.