Plaatprothese

Plaatprothese

Een plaatprothese is gemaakt van tandvleeskleurige kunsthars. Daarin zijn kunsttanden of –kiezen vastgemaakt.   De gehele plaatprothese rust op het tandvlees en zit eventueel met haakjes vast aan de overgebleven tanden of kiezen. Omdat de plaatsprothese dezelfde kleur heeft als het tandvlees, is dit type prothese vrijwel onzichtbaar. 

De plaatprothese kan zo nodig telkens uitgebreid worden met meer gebitselementen. In sommige gevallen wordt een plaatprothese uiteindelijk uitgebreid naar een volledige prothese. 

Een plaatprothese wordt ook wel gebruikt als tijdelijke oplossing na het verlies van een gebitselement. Na een bepaalde wachttijd wordt de ruimte dan opgevuld door of een brug of een implantaat met kroon. 

Voordelen:

    Makkelijk uit te breiden met gebitselementen

    Kan in tegenstelling tot de frameprothese ook geplaatst worden wanneer de nog aanwezige gebitselementen zwakker zijn door vullingen en/of parodontitis.

    Lage kosten

    Haakjes kunnen eventueel achterwege blijven als deze zichtbaar en storend voor de patiënt zijn. Nadeel is dan wel dat de plaatprothese minder vast zit. 

  Nadelen:

    Minder draagcomfort dan de frameprothese omdat de plaatprothese los in de mond zit.