Volledige prothese

We gaan in de informatie over een volledige prothese ervan uit dat het een vervanging betreft van een bestaande prothese. Een allereerste prothese is namelijk altijd een immediaatprothese en daarbij gaat één en ander anders in zijn werk. 

Na verloop van tijd zal een gebitsprothese slijten en de pasvorm ondanks rebasen verminderen. Oorzaak van het verminderen van de pasvorm is in veel gevallen het slinken van de onderkaak. De onderkaak wordt door langdurig dragen van een kunstgebit uiteindelijk minder hoog waardoor het kunstgebit minder goed blijft zitten. De prothese schuift daardoor steeds over het tandvlees en veroorzaakt daardoor klachten. Maar ook voedselresten die nu makkelijk onder de prothese kunnen blijven zitten gaan klachten veroorzaken.

Dit is het moment dat de tandarts en/of onze tandprotheticus zal adviseren een nieuw kunstgebit te overwegen.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig vóór de gebitsprothese klaar is?

 Tussen elke afspraak zit doorgaans een week. Het duurt uiteindelijk dus 5 weken voor de nieuwe prothese klaar is.

1e afspraak: Het intakegesprek en de eerste afdrukken van de kaak

 Tijdens de eerste afspraak wordt de huidige prothese bekeken en besproken of en zo ja waarom een nieuwe prothese nodig is. Wanneer besloten wordt dat er een nieuwe prothese gemaakt moet worden dan worden de eerste afdrukken gemaakt. Hiermee maakt de tandprotheticus de op maat gemaakte afdruklepels.

2e afspraak: De definitieve afdrukken wordt gemaakt

Met de definitieve afdruk bepaalt de tandprotheticus hoe de pasvorm van de prothese moet worden.

3e afspraak: Bepalen van de beethoogte

Tijdens deze afspraak bepaalt de tandprotheticus hoeveel ruimte er is in de mond voor een nieuwe prothese en hoe de kaken ten opzichte van elkaar staan. Nu wordt ook de stand van de tanden bepaald.

4e afspraak: Passen van de prothese

 De prothese wordt tijdens deze afspraak voor het eerst gepast. De tanden en kiezen staan nog niet definitief vast. Er kan dus nog het een en ander aangepast worden. Wanneer de patiënt èn de     tandprotheticus tevreden zijn kan hierna de prothese definitief gemaakt worden. Tijdens het passen staan de tanden en kiezen nog in was, waardoor het gevoel en de pasvorm nu nog niet helemaal perfect zijn. 

5e afspraak: De prothese is klaar! 

 Er wordt nu gecontroleerd of alles goed functioneert en of de prothese goed in de mond past.

6e afspraak: Na ongeveer 3 maanden vindt er nog een nacontrole plaats

 Er wordt gekeken of de prothese nog steeds goed functioneert en goed past of dat er nog wat kleine correcties gedaan moeten worden. Vanaf nu komt men in ons oproepsysteem en controleren we één keer per jaar het gebit en minstens zo belangrijk: de gezondheid van de mond.

 

Belangrijk om te weten: 

•   Na ongeveer vijf afspraken is de nieuwe prothese klaar.

•   Een prothese is maatwerk. Gemaakt naar de wensen van de patiënt tijdens de afspraak waarin deze ter sprake kwamen. En met de afdrukken van de kaak op het moment dat deze afdrukken gemaakt werden. 

•   De vorm en gezondheid van de kaak is echter geen vast gegeven. Door allerlei omstandigheden kunnen deze veranderen. Bijvoorbeeld door het slinken van de kaak maar soms ook door irritaties van het tandvlees. 

   Meestal zijn de veranderingen maar heel weinig maar zelfs een kleine verandering kan al de oorzaak zijn van een oncomfortabel gevoel. In de meeste gevallen lossen deze vanzelf op. Soms zijn de klachten wat erger. We adviseren altijd hier niet mee door te lopen. Het maken van een afspraak met één van onze tandartsen of met de tandprotheticus is zo gemaakt.

Reinigen van de gebitsprothese en de mond

Maak de gebitsprothese na elke maaltijd goed schoon. Etensresten worden daardoor verwijderd en voedingsstoffen met sterke kleurstoffen (koffie/thee/wijn/kerrie) kunnen zo minder snel een verkleuring veroorzaken.

Gebruik lauw tot warm water (niet heet!) en een mild reinigingsmiddel.

Gebruik in elk geval géén bleekwater, vloeibaar schuurmiddel of tandpasta! Voor het reinigen zijn er diverse middelen op de markt. Vraag hiernaar bij de behandelaar.

Masseer het tandvlees met een zachte tandenborstel, elke keer na het reinigen van het gebit. Het tandvlees wordt daardoor beter doorbloed waardoor de kans op tandvleesproblemen kleiner wordt.

Bij een klikprothese (dat is een prothese op implantaten) moeten ook de drukknopjes of de staaf op de implantaten goed schoongepoetst worden. 

Hoe lang gaat een gebitsprothese mee 

Zoals al gezegd: iedereen is anders en zo zal bij de één de prothese 10 jaar of langer meegaan terwijl bij de ander de prothese al na 5 jaar klachten gaat geven. Bij iedereen geldt echter: neem bij klachten contact met ons op. In veel gevallen is een nieuw laagje in de prothese voldoende om de pasvorm te herstellen.  En soms is er na een aantal jaren weer een nieuwe prothese nodig.

Heel belangrijk: laat de prothese in elk geval één keer per jaar controleren. 

Vergoeding van de verzekering:

Meestal vergoeden de verzekeringen één keer in de 5 tot 8 jaar een nieuwe prothese . Dat is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij. 

75% van de kosten van de prothese wordt vergoed uit de basisverzekering. De overige 25% kan, wanneer die is afgesloten, bij de aanvullende verzekering ingediend worden. 

We maken altijd eerst een kostenbegroting voor de nieuwe prothese. Deze is alleen bedoeld om te informeren en dus nog geen factuur. Pas als de prothese helemaal klaar is sturen we een factuur.

Hieronder staat een link naar Independer, waar je informatie vindt over vergoedingen van de verschillende zorgverzekeringen.

Garantie:

De prothese wordt met de grootste zorg gemaakt. Mocht deze prothese binnen een jaar aantoonbare materiaalfouten vertonen dan geven we daarop garantie. 

Probeer nooit zelf aan de prothese te sleutelen: het recht op garantie vervalt daarmee

Vragen?

Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen? Neem hier dan telefonisch contact op met onze receptie. Of stuur ons een e-mail. Meestal kunnen onze receptionistes antwoord geven op de vragen. En anders maken zij een afspraak met de behandelaar.

Dit kan afhankelijk van de vraag, zowel een belafspraak als een afspraak in onze praktijk zijn.