Wanneer wordt er door de tandarts antibiotica voorgeschreven?

Hoog-risicopatiënten:

   Mensen die ooit een endocarditis hebben doorgemaakt

   Mensen met kunst- of donorklep

   Mensen met bepaalde aangeboren afwijkingen.


Hoog-risicobehandeling in eerste lijn waarvoor AB-profylaxe is geïndiceerd:

   Tandheelkundige of mondhygiënische behandelingen waarbij het tandvlees wordt gemanipuleerd.

   Wortelkanaalbehandelingen waarbij het instrumentarium door de wortelpunt gaat

•   Trekken van tanden, kiezen of verwijdering van wortelresten

   Alle overige chirurgische behandelingen in de mond uitgevoerd door een kaakchirurg.

   Chirurgische behandelingen ten behoeve van implantaten, inclusief botankers voor orthodontische behandeling.

 

Is antibiotica nodig voor patiënten met een gewrichtsprothese?

•   Er is geen reden om een AB-profylaxe voor te schrijven bij een tandheelkundige behandeling, ter voorkoming van een gewrichtsprothese-infectie.

 

Is antibiotica nodig voor patiënten met een (auto-) immuunziekte? 

   Het voorschrijven van antibiotica (AB)-profylaxe bij tandheelkundige behandelingen bij patiënten met een (auto-) immuunziekte wordt afgeraden.  Er zijn uitzonderingen op deze regel. Overleg met de behandelend arts.

 

Is antibiotica nodig voor patiënten na radiotherapie (bestraling) in het hoofd-halsgebied?

   Omdat het infectiegevaar zo groot is, wordt voorafgaand aan ingrijpende behandelingen gestart met AB-profylaxe.

 

Toepassing van antibiotica in de parodontologie (tandvleesbehandelingen).

•   In sommige gevallen kan er, na laboratoriumonderzoek gekozen worden voor een  gerichte antibioticumkuur.

 

AB-profylaxe en (pre)implantologische behandelingen.

•   Afhankelijk van de gezondheid van de patiënt en de soort ingreep wordt er preventief antibiotica toegediend.