Tand of kies afgebroken?

•   Bewaar het afgebroken stuk tand of kies in een bakje speeksel of melk.

   Ga direct met de afgebroken tand naar de tandarts. Bel eerst met onze praktijk.

Zijn wij gesloten (dat hoor je dan op het antwoordapparaat)? Bel dan met de Tandartsspoedpraktijk: 0900-8602

•   De tandarts bekijkt of hij het afgebroken stuk kan terugplaatsen. Als terugplaatsing niet mogelijk is, herstelt de tandarts de tand eventueel tijdelijk           met tandkleurig materiaal (composiet). 

   Als dat geen blijvende oplossing biedt dan zal er een vervolgafspraak gemaakt worden voor. De tandarts zal dit met je bespreken.