Wennen aan een nieuwe prothese, Tandheelkunde Zonnestraal

Wennen aan een (nieuwe) prothese

Krijgt men,  ter vervanging van ontbrekende tanden of kiezen in de kaak een gedeeltelijke of misschien wel volledige prothese dan is het normaal dat men aan het dragen ervan moet wennen. 

Ook wanneer de nieuwe prothese gemaakt wordt ter vervanging van een eerdere prothese kan men soms verschijnselen krijgen die er tijdens het dragen van de oude prothese niet waren. 

Allereerst: een (gedeeltelijke) prothese voelt natuurlijk niet zoals de eigen tanden. Het wennen aan het gevoel van andere tanden en kiezen duurt dan ook even. 

In het begin kunnen pijnlijke drukplekjes ontstaan. Daarvoor kan het beste een afspraak gemaakt worden met de tandarts om de problemen te verhelpen. 

Het is belangrijk dat de prothese gedragen wordt, in de eerste week ook ’s nachts. 

Daarna is het beter om de prothese ’s nachts uit te doen. 

Er wordt na een paar weken een controle-afspraak gemaakt waarbij het dragen van de prothese wordt beoordeeld. Eventueel kunnen er dan kleine aanpassingen gedaan worden.