Hoe bereid je je kind voor op een bezoek aan de tandarts?

Wanneer een kind voor het eerst naar de tandarts gaat voor een periodieke controle of tandheelkundige behandeling is het verstandig om dit bezoekje goed voor te bereiden. In onderstaande informatie staat waarom en hoe je dat het beste kunt doen.

 

Kinderen tot de leeftijd van ongeveer 10-12 jaar zijn uit zichzelf meestal  niet bang voor de tandarts. Door wat ze horen en zien in hun omgeving en bij hun ouders worden ze soms helaas wel onnodig angstig gemaakt. Bijvoorbeeld door opmerkingen als “Nee, je mag geen snoepje want anders krijg je gaatjes en moet je naar de tandarts!” hebben kinderen het idee dat de tandarts een soort straf maar in elk geval niet leuk is.

Probeer de tandarts niet als iets negatiefs af te schilderen, maar maak er een normaal bespreekbaar onderwerp van. Naar de tandarts gaan hoort er nu eenmaal bij en is heel normaal, net als een bezoek aan bijvoorbeeld de kapper (hoewel sommige kinderen de kapper ook al heel spannend vinden....).

Kinderen zijn erg gevoelig voor gedrag en opmerkingen van hun ouders en hun directe omgeving. Opmerkingen die vaak geuit worden bij het gaan naar de tandarts, zoals “Veel succes!’, “Je hoeft niet bang te zijn”, “Het is zo voor bij”, “De tandarts zal niets vervelends gaan doen”, “Het doet geen pijn” vertalen kinderen onbewust als iets negatiefs en beangstigends. Laat dit soort opmerkingen dus liever achterwege. Het lijkt overdreven, maar zeg liever “Veel plezier en tot zo!” 

De tandarts is getraind om te communiceren met een kind, op een niveau wat bij je kind past. Laat de tandarts dus zelf aan het kind uitleggen wat er gaat gebeuren en probeer als ouder op de achtergrond te blijven. Het bezoek aan de tandarts zal soepel verlopen wanneer een kind goed in zich op kan nemen wat de tandarts zegt en zelf een goed contact krijgt met de tandarts. 

Wat kun je zeggen als een kind vragen heeft over een bezoek aan de tandarts

Voorafgaand aan een bezoek aan de tandarts hoeft er eigenlijk niets uitgelegd te worden aan een kind. Wanneer je kind toch om een uitleg vraagt zeg dan bijvoorbeeld het volgende:

Bij een periodieke controle:

Bij kinderen tot ongeveer 4 jaar zullen er waarschijnlijk alleen tanden geteld worden, dit kun je dus zeggen tegen je kind. 

Bij oudere kinderen wordt ook gekeken of "tanden en kiezen niet ziek zijn geworden" of gekeken "of je tanden en kiezen nog steeds zo mooi zijn".

Als je kind meer wil weten zeg dan dat de tandarts het allemaal gaat uitleggen als jullie er zijn. Je kunt eventueel samen een briefje maken met vragen die jullie willen stellen. En natuurlijk mag je de vragen van te voren ook per e-mail naar ons opsturen. 

 

Sealen van de blijvende kiezen (aanbrengen van een beschermlaagje in de groeven van de kies): 

"De tandarts gaat de kiezen schoonmaken en er een tandenlakje op doen zodat de kiezen minder makkelijk ziek kunnen worden". 

Wil je kind meer weten, zeg dan dat de tandarts dat gaat uitleggen en laat het gewoon aan de tandarts over. Meer informatie over sealen?

 

Vullen van een gaatje:

"De tandarts gaat een zieke kies beter maken". Hoe dit precies gaat zal de tandarts uitgebreid uitleggen op het niveau van het kind. Alle spullen die we hiervoor gebruiken zullen we ook vooraf aan je kind laten zien. 

Wees erg voorzichtig met je eigen uitleg! Woorden als verdovingsspuit, boor enzovoorts worden door ons bij jonge kinderen nooit gebruikt. 

Als je kind perse wil weten hoe het gaat, schrijf de vragen dan samen op een briefje zodat de tandarts tijdens het bezoek alles rustig op een juiste manier uit kan leggen aan je kind.

 

Verwijderen van een tand of kies:

"De tandarts gaat de tand of kies in slaap maken met speciaal slaapwater en gaat dan de tand zachtjes los wiebelen. Hoe dat precies gaat zal de tandarts vertellen".

Waarom is het beter als ouders in de wachtkamer blijven?

Om de communicatie tussen tandarts en kind zo goed mogelijk te laten verlopen, is het noodzakelijk dat je kind al zijn of haar aandacht kan vestigen op wat de tandarts zegt en doet. Daarom is het  beter als je je kind alleen met de tandarts mee laat gaan naar de behandelkamer. Doordat je kind dan geen afleiding meer heeft of aandacht van je kan vragen, kan de tandarts er beter voor zorgen dat je kind zo ontspannen mogelijk is tijdens de behandeling. 

Een vertrouwensband tussen kind en tandarts is essentieel en deze komt het makkelijkst tot stand bij één op één contact. 

Het is ook niet de bedoeling dat je je kind eerst zelf meeneemt naar de behandelkamer en daarna weer weg gaat. Vaak voelt een kind zich dan in de steek gelaten en kan dit als negatief of als een straf worden ervaren.

Het verloop van de behandeling

Natuurlijk kunnen sommige behandelingen best vervelend zijn, bijvoorbeeld het verwijderen van een kiesje. De tandarts zorgt er bij alle soorten behandelingen altijd voor dat je kind een goede verdoving krijgt zodat er zo min mogelijk pijn gevoeld gaat worden. En ook het geven van de verdoving  ervaren de meeste kinderen niet als erg. Ondanks dat de tandarts zorgvuldig te werk gaat kan het gebeuren dat je kind de behandeling als vervelend ervaart. Wij zullen er altijd alles aan doen om je kind gerust te stellen en de behandeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. Ervaring leert dat vrijwel alle kinderen het voorval al snel weer vergeten zijn na een kus en knuffel van mama of papa.

Je kunt er echt op vertrouwen dat we je kind zorgvuldig, kindvriendelijk en zo pijnloos mogelijk behandelen.

Wat moet je vooral niet doen…

En tenslotte is het volgende erg belangrijk. Zeg nooit “De tandarts doet niets" want dan kunnen we ook daadwerkelijk niets doen zonder het vertrouwen van je kind in de tandarts te beschadigen. 

Wanneer je toch zegt dat we niets doen dan moeten we de controle of behandeling een andere keer te laten plaatsvinden.... 

 

Heb je nog vragen?

Tot slot is het volgende erg belangrijk: 

•   Als je na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stel deze dan gerust aan je tandarts, maar niet in aanwezigheid van je kind. 

•   Eventueel stuur je de vragen alvast per email naar ons op. Veel vragen kunnen op die manier van te voren al beantwoord worden. 

   Je kunt altijd contact met ons opnemen per email of telefoon.