Infomedics

Het administratiekantoor dat de nota's voor ons verwerkt

Waarom besteden we het sturen van rekeningen uit bij Infomedics? 

Wij gebruiken de tijd die we hebben liever jou. We willen je alle aandacht en zorg te geven die nodig is voor hoog kwalitatieve tandheelkunde. Daarom verzorgt Infomedics  het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat je van Infomedics een rekening voor de zorg krijgt . 

Vergoeding van de zorgverzekeraar

   Als de zorgverzekeraar een gedeelte van je rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaal je rechtstreeks aan Infomedics.

   Heb je een vraag over de hoogte van de vergoeding op je rekening? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

   Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of je de rekening alsnog kunt indienen bij je zorgverzekeraar. 

 

Regel het online 

Op de website van Infomedics  kun je een aantal zaken rondom de betaling van de rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

  Status van de betaling controleren
 Ga naar www.infomedics.nl. Je treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of je rekening is betaald. Als dit niet het geval is kun je direct betalen via iDEAL.

•   Veelgestelde vragen bekijken

Als je een vraag hebt, kun je het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kun je altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

 

Heb je toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur) of klik hier.

 

Wat gebeurt er met je gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij je gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om de gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming.

Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vind je op www.infomedics.nl.   

 

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die je hebt gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

 

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van je rekening van Infomedics? 

   Infomedics mag, als dit mogelijk is, je rekening declareren bij de zorgverzekeraar. Je ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.

   Infomedics verwacht dat je de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening. 

•   Als je de rekening niet voor de vervaldatum hebt betaald, dan ben je in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat je de betaling uiteraard een keer vergeten kunt zijn, krijg je een herinnering waarbij je wordt gevraagd de rekening binnen 15 dagen nadat je deze hebt ontvangen, alsnog te voldoen.

Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.

•   Infomedics mag je betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van de rekening. 

   Houd er rekening mee dat, wanneer je een klacht indient of je inschrijft bij een andere zorgaanbieder, de rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. De betalingsverplichting kan dan dus niet worden opgeschort.