Score 3:  behandeling door de tandarts-parodontoloog.

Bij score 3 is er sprake van verlies van steunweefsel (=aanhechting) rondom meerdere gebitselementen. Indien dit onbehandeld blijft, is de kans groot dat de gebitselementen los zullen gaan staan, verschuiven (scheef gaan staan) en op den duur verloren gaan.

Wanneer je  score 3 hebt zal de tandarts adviseren een afspraak te maken met de tandarts-parodontoloog voor een uitgebreider onderzoek. Dit wordt een uitgebreid tandvleesonderzoek genoemd.


Bij de eerste afspraak wordt er gekeken naar de aanwezigheid van tandplaque en bloeding van het tandvlees. De diepte van de pockets*, botdefecten en wortelsplitsingen worden gemeten en schriftelijk vastgelegd in een parodontiumstatus.

Aanvullend worden er maximaal 13 kleine röntgenfoto’s gemaakt om het kaakbot te beoordelen.

Nadat alle gegevens met betrekking tot de conditie van je tandvlees geregistreerd zijn, zal de tandarts-parodontoloog de uitslag ervan met je bespreken en een behandelplan schrijven.

Het belang van mondverzorging wordt met je besproken en er wordt een verslag van het onderzoek en behandelplan naar de tandarts gestuurd.

Eventueel wordt aan de tandarts gevraagd eerst één of meerdere delen van het behandelplan uit te voeren vóór de tandarts-parodontoloog de behandeling kan starten.

Voor deze behandelingen zullen in de regel de prestatiecodes T *, prestatiecodes X * en C* gebruikt worden. Het tarief hiervoor bedraagt € 200,00 voor het onderzoek. Eventuele röntgenfoto’s (maximaal 13) komen hier nog extra bij. Het tarief hiervoor bedraagt maximaal € 210,00 voor een complete röntgenstatus

De codes die gebruikt worden zijn: T012, X10, en C28.

De tandarts zal na dit onderzoek een behandelplan met kostenbegroting voor je maken.

  

Initiële behandeling door tandarts-parodontoloog

Nadat je akkoord gaat met het behandelplan, kan er een begin gemaakt worden met de vervolgbehandeling van je gebit. Dit wordt de initiële behandeling genoemd.

Voor de behandeling zijn maximaal 4 afspraken nodig. De behandeling bestaat uit de volgende onderdelen:

•   Het geven van instructie voor een goede mondverzorging.

•   Het verwijderen van alle aanwezige tandplaque en tandsteen zowel boven als onder het tandvlees Deze behandelingen vinden meestal plaats met lokale verdoving.

•   Het schoon en weer glad maken van de wortels onder het tandvlees.

•   Het tussentijds controleren van de mondverzorging.

 

Voor deze behandelingen zullen in de regel de prestatiecodes T * en A * gebruikt worden. Het tarief hiervoor kan variëren van € 200,00 tot € 300,00 per afspraak en is afhankelijk van de ernst van de tandvleesproblemen.

De codes die gebruikt worden zijn: T022 en A10.

In de regel zijn 3 of meer afspraken van minimaal één uur noodzakelijk.

 

Tussentijdse beoordeling door tandarts-parodontoloog

Na zes weken vindt een tussentijdse beoordeling van de tandvleesbehandeling plaats. Wanneer dat nodig is wordt er aanvullend tandplak en tandsteen verwijderd.

Voor deze behandelingen zullen in de regel de prestatiecodes T* gebruikt worden. De kosten hiervoor worden voor de behandeling begroot.

 

Herbeoordeling door tandarts-parodontoloog

Zes weken na de tussentijdse beoordeling vindt de herbeoordeling plaats. Dit is een evaluatie van de voorgaande tandvleesbehandelingen. Zonodig wordt er aanvullend onderzoek gedaan. Het resultaat van de behandelingen wordt met je besproken en als dat nodig blijkt wordt een eventueel vervolgplan voorgesteld. Het kan zijn dat verdere behandeling door de tandarts/parodontoloog niet meer nodig is en dat je na 3, 4 of 6 weken terug moet komen voor controle. Maar bij onvoldoende resultaat kunnen er dus vervolg behandelingen nodig zijn.

Wanneer dat nodig is worden er controle-röntgenfoto’s gemaakt.

Voor deze behandelingen zullen in de regel de prestatiecodes T* gebruikt worden. Het tarief hiervoor bedraagt € 175,00 per afspraak. De codes die gebruikt worden zijn: T032 en T033.

 

Nazorg door tandarts-parodontoloog en mondhygiënist

Verdere specifieke parodontale zorg door de tandarts-parodontoloog is niet meer nodig, wanneer bij de herbeoordeling blijkt dat de pockets* niet dieper dan 4 mm zijn. In dat geval is parodontale preventie met jaarlijks een meting voor de PPS-score gangbaar.

Wanneer blijkt dat er nog steeds pockets aanwezig zijn dieper dan 4 mm, zal een vervolgplan worden opgesteld. In sommige gevallen kan dit bestaan uit periodieke nazorg of het voorstel van de tandarts-parodontoloog voor tandvleeschirurgie (flapoperaties) afhankelijk van de gezondheid van de mond. Als er sprake is van verergering van de parodontitis kan het nodig zijn om opnieuw initieel te behandelen, al dan niet met gering aanvullend onderzoek.

Hierna vindt opnieuw een evaluatie plaats.

Je zult vanaf dan regelmatig om de 3, 4 of 6 maanden terug moet komen voor gebitsreinigingen bij de mondhygiëniste.


Wat betekent * : 

pockets: de ruimte tussen de wortel van de tand/kies en het tandvlees

M:  preventieve mondzorg / A:  verdoving

prestatiecodes T (tandvleesbehandelingen), prestatiecodes X (maken en beoordelen foto’s) en C (consultatie en diagnostiek)