Mondzorg voor bijzondere mensen

Of je nu bejaard bent of een beperking hebt: je hebt recht op goede mondzorg

Mondzorg voor ouderen en mensen met een beperking

Wij zijn er voor iedereen

De laatste decennia is de mondgezondheid in Nederland duidelijk verbeterd. Dat heeft er toe geleid dat veel ouderen tot op hoge leeftijd nog steeds het eigen gebit heeft. 

En ook wanneer men een gebitsprothese heeft is controle van de mond nog steeds nodig. 

Een deel van de senioren woont door bijvoorbeeld fysieke en/of psycho-geriatrische beperkingen in een speciale woonomgeving. Daarnaast zijn ook jongeren soms aangewezen op deze vorm van hulp. 

 

Dankzij verbeteringen in bewustwording en goed overleg met verantwoordelijke instanties is de mondzorg in verzorgingshuizen langzaam maar zeker op een hoger niveau gebracht.  

Vanzelfsprekend maakt het controleren van de mondgezondheid door een tandarts daar deel van uit. Eén van de tandartsen van Tandheelkunde Zonnestraal bezoekt regelmatig een aantal verzorgingshuizen in onze regio. 

Mondzorg voor ouderen

Mondzorg: iedereen heeft er recht op

Omdat niet alle bewoners nog in staat zijn aan te geven of er klachten zijn aan het gebit of de mond is het belangrijk dat er regelmatig controles plaats vinden.

Een regelmatige bezoekje aan een tandarts kan echter erg belastend voor hen zijn. Om die reden bezoeken we de meesten in hun eigen woonomgeving. Daar kan de tandarts een controle van de mondgezondheid doen eventueel gevolgd door een kleine behandeling. 

Wanneer een wat meer uitgebreide behandeling noodzakelijk blijkt dan wordt in overleg met de familie en/of verzorging een afspraak gemaakt in onze praktijk. 

Dankzij de goede toegankelijkheid van Tandheelkunde Zonnestraal en de hulpmiddelen die in onze praktijk aanwezig zijn, kunnen we ook deze groep mensen helpen de mond zo lang mogelijk gezond te  houden.

We vinden dat iedereen daar recht op heeft!