Röntgenfoto’s van je gebit

Een belangrijk hulpmiddel voor de tandarts en de mondhygiënist

R├Ântgenfotos tanden

Röntgenfoto’s

De tandarts of mondhygiënist bekijkt tijdens de intake-afspraak en bij elke controle het gebit.

Op het oog ziet hij of zij al veel om een globaal beeld te krijgen van je mond.  Soms is het echter ook nodig om dieper binnen de tanden en kiezen of in de ruimte tussen de tanden en kiezen te kijken. Dit wordt gedaan met behulp van röntgenfoto’s.  Zeker wanneer er dieper in de tanden en kiezen of zelfs in het kaakbot iets aan de hand is. De tandarts zal de röntgenfoto’s nodig hebben om de juiste diagnose te kunnen stellen. 


Ook is het belangrijk om te zien of er verstandskiezen aanwezig zijn in de kaak. En zo ja of dan te verwachten is dat deze nog tevoorschijn komen of dat dat gezien de ligging in de kaak helemaal niet mogelijk is. Zeker bij kinderen die regulatie van de tanden en kiezen nodig hebben door middel van orthodontie, is het belangrijk te weten hoe de blijvende tanden en kiezen gaan doorkomen. 

Daarnaast is het maken van röntgenfoto’s nodig wanneer er flinke ontstekingen zijn van het tandvlees. Daardoor kan het kaakbot aangetast zijn en dat heeft weer consequenties voor de houvast van de wortels van de tanden en kiezen. 

Röntgenfoto’s zijn dus een belangrijk hulpmiddel voor de tandarts of mondhygiënist om  je de zorg te kunnen geven die  je nodig hebt. En hoe eerder we zien waar het probleem zit, hoe beter het behandeld kan worden. 

Voordelen R├Ântgenfotos

Welke röntgenfoto’s maakt een tandarts of mondhygiënist?

•   Bite-wings. Dat zijn kleine overzichtsfoto’s van de kiezen van het gebit. Op één foto zijn aan één kant van de kaken de boven- en onderkaak te zien. De tandarts maakt dus twee foto’s: één links en één rechts. We zien op deze foto een deel van de wortels die in het kaakbot zitten en de kiezen.  Verder ziet de tandarts op de foto deels het omliggende bot. 

Aan de hand van deze foto’s kan de tandarts zien hoe groot de gevoeligheid van de kiezen is voor gaatjes. En afhankelijk daarvan wordt bepaald hoe vaak de bite-wings gemaakt moeten worden. Ben  je erg gevoelig voor gaatjes dan zullen er wat frequenter bite-wings gemaakt moeten worden dan wanneer  je daar niet zo gevoelig voor bent.

•   Een zogenaamde solo-opname maken we als de tandarts een bepaalde tand of kies beter willen onderzoeken. Op de solo-foto is de hele tand of kies te zien: het gedeelte van de tand of kies dat buiten de kaak zichtbaar is, de wortel in de kaak en het gebied rondom de wortelpunt.  

•   Een orthopantomogram ofwel OPT wordt alleen door de tandarts gemaakt om een overzicht te krijgen van alle tanden en kiezen in boven- en onderkaak tegelijk. Deze foto wordt bijvoorbeeld gemaakt om te zien of er structuren in het bot aanwezig zijn die daar niet horen. Globaal is vast te stellen of er ontstekingen aanwezig zijn (bijvoorbeeld in de neus- of kaakholtes) en ook is zichtbaar of er nog blijvende kiezen in de kaak zitten (bijvoorbeeld verstandskiezen). Het kan namelijk voorkomen dat deze helemaal niet aanwezig zijn. 

risico Voordelen R├Ântgenfoto's

Wat is het risico van een röntgenfoto?

Alle onze assistentes, mondhygiënisten en tandartsen hebben de certificaten gehaald die nodig zijn om veilig röntgenopnamen te kunnen maken. De assistentes maken overigens alleen foto’s in opdracht van de tandarts. De hoeveelheid straling die nodig is voor het maken van een kleine röntgenfoto is minimaal. De kans op gevolgen voor de gezondheid zijn om die reden zeer gering. Wanneer  je op vakantie in de bergen bent of een vliegreis maakt is de hoeveelheid röntgenstraling die  je krijgt al vele malen groter. 

Toch maken we niet zomaar een röntgenfoto. Er moet een duidelijke indicatie voor zijn. Over het algemeen kunnen we stellen dat het maken van een foto om een onderliggend probleem te ontdekken altijd gedaan moet worden. 

R├Ântgenfoto's bij zwangerschap

Röntgenfoto’s terwijl je zwanger bent?

 Je kunt met een gerust hart een foto laten maken tijdens de zwangerschap. De tandarts maakt tenslotte alleen een röntgenfoto van het gebit of de kaak. De straling die  je hierbij binnenkrijgt is zeer gering en buiten het gebied waar je kindje zich bevindt. 

Natuurlijk bepaal je zelf of je wilt wachten met het laten maken van röntgenfoto’s tot na je zwangerschap. Laat het ons daarom altijd weten als je zwanger bent.  De behandeling waarvoor de foto gemaakt zou moeten worden stellen we dan ook even uit. 

Is het absoluut noodzakelijk dat je een behandeling krijgt waarvoor een röntgenfoto gemaakt moet worden dan zullen we dat altijd eerst met je bespreken.