Antibiotica

Om een infectie welke wordt veroorzaakt door een bacterie, te behandelen, kan het soms nodig zijn om antibiotica te gebruiken. Antibiotica zijn dus geneesmiddelen die bacteriële infecties helpen genezen. De antibiotica doden de bacteriën of remmen de groei ervan. Antibiotica zijn niet effectief bij een infectie die veroorzaakt wordt door een virus, zoals bij griep of verkoudheid. Ook bij de meeste tandheelkundige behandelingen zijn antibiotica niet nodig.

 

Antibioticaresistentie

Antibiotica zijn zeer krachtige middelen die van groot belang zijn voor onze gezondheidszorg. De keerzijde is echter dat antibioticagebruik leidt tot antibioticaresistentie (bacteriën kunnen ongevoelig worden voor antibiotica). Deze resistentie wordt tegenwoordig wereldwijd erkend als een groot probleem. Bacteriën zijn in staat gebleken tegen elk antibioticum dat tot nu toe op de markt is verschenen resistentie te ontwikkelen (Deze bacteriën hebben zichzelf leren beschermen tegen de werking van antibiotica). Nieuwe antibiotica met nieuwe werkingsmechanismen zijn daarom van groot belang, de ontwikkeling van deze nieuwe middelen is echter maar zeer beperkt en tot nu toe onvoldoende om het gat te vullen dat is ontstaan door resistentie.

 

Met het gebruiken van antibiotica moet voorzichtig worden omgegaan

•   Gebruik alleen door de (tand)arts voorgeschreven antibiotica. Volg het advies op voor de gebruiksduur, neem de dagelijks voorgeschreven hoeveelheid in en doe dit op de juiste tijdstippen. Sla nooit een inname over.

•   Vraag de (tand)arts niet om antibiotica als hij of zij aangeeft dat dit niet nodig is. Antibioticum is geen pijnbestrijder. Voor pijn kan de (tand)arts pijnstilling adviseren of voorschrijven.

   Een antibioticumkuur kan niet op eigen initiatief worden gestopt. Overleg altijd eerst met een arts om te bepalen of het mogelijk is om eerder te stoppen met de kuur.

•   Neem nooit antibiotica in van anderen en gebruik geen restjes antibiotica.

   Geef onmiddellijk door aan de (tand)arts wanneer je een allergie hebt voor een bepaald antibioticum.

   Vermeld overig medicijngebruik altijd aan de (tand)arts. Antibiotica kunnen de werking van andere medicijnen beïnvloeden.

Lees hier wanneer er door de tandarts antibiotica wordt voorgeschreven