Behandelingen die we doorverwijzen naar specialisten buiten de praktijk

Voor heel veel specialistische behandelingen kun je gewoon bij Tandheelkunde Zonnestraal terecht. En we verwijzen binnen onze praktijk ook  naar elkaar door.  Toch kunnen niet alle tandheelkundige behandeling bij ons worden uitgevoerd. Naar onderstaande specialismen wordt door ons doorverwezen:

Kaakchirurgie

Voor onderstaande behandelingen wordt naar de kaakchirurg verwezen:

•   Verwijderen van diepliggende verstandskiezen en afgebroken wortelresten.

  Slijmvliesafwijkingen

  Apexresectie. Als een wortelkanaalbehandeling niet toereikend is om een wortelpuntontsteking te verwijderen, moet de ontsteking chirurgisch worden schoongemaakt. Zo’n behandeling heet een apexresectie, ook wel wortelpuntbehandeling.

Lees hier meer over de apexresectie

Hier kun je meer informatie vinden over kaakchirurgie

Orthodontie

Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde dat zich bezighoudt met het optimaliseren van de stand van tanden en kiezen door middel van beugels en/of bitjes. De term orthodontie komt van de Oudgriekse woorden orthos (recht) en odous (tand). In principe is een orthodontische behandeling op elke leeftijd mogelijk. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moeten de conditie en het onderhoud van het gebit wel goed zijn. Voor jeugdige patiënten is de beste behandelperiode echter tussen de negen en vijftien jaar, omdat de kaakgroei dan nog beïnvloed kan worden. Bovendien kan er in die periode gebruik worden gemaakt van de ruimte die tijdens het wisselen vrij komt tussen de tanden en kiezen.


De orthodontiebehandeling

De beugelbehandeling bestaat uit twee fasen. 

•   In de eerste, de actieve fase, worden de tanden en/of kaken gecorrigeerd door middel van het plaatsen van een beugel. Het doel daarvan is om de kaken, tanden en kiezen mooi in de rij en goed passend op elkaar te zetten. Dat kan met behulp van een vaste beugel die erop gericht is om de tanden zelf recht te zetten. Het kan ook met een losse beugel om de groei van de kaken bij te sturen. Vele combinaties zijn mogelijk. Tijdens de behandeling wordt er regelmatig een beugelcontrole uitgevoerd. Op deze manier kunnen de vorderingen worden bijgehouden en waar nodig kan de beugel worden bijgesteld of aangepast.

 

•   In de tweede fase, ook wel retentiefase genoemd, wordt het bereikte resultaat zo goed mogelijk behouden door middel van een retentiebeugel. Na de behandeling kunnen tanden nog verschuiven. Dit gebeurt overigens ook bij mensen die nooit een beugel hebben gedragen en is een normaal, natuurlijk proces. De orthodontist geeft informatie hoe ongewenste verschuivingen zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden.

 

Waarom orthodontie?

Er wordt verwezen naar de orthodontist wanneer tanden ver naar voren of scheef staan, er te weinig of juist te veel ruimte in het gebit aanwezig is of wanneer tanden en kiezen niet goed op elkaar passen en er niet optimaal gekauwd kan worden. Vooral de esthetiek van een regelmatig gevormd gebit en een mooie glimlach worden als eerste reden voor een bezoek aan een orthodontist genoemd.

Maar het is minstens zo belangrijk te weten dat een gebit met rechte tanden en kiezen veel meer kans maakt om gezond te blijven! Dat zorgt er namelijk voor dat iemand goed kan bijten, kauwen en ook praten en lachen. Sommige posities van tanden en kiezen kunnen leiden tot ernstige schade van het tandvlees, vergroeide kaken en zelfs tot een asymmetrie in het gezicht. Bovendien kunnen vooruitstekende tanden bij een val makkelijker beschadigen. De gezondheid staat dus voorop, de aantrekkelijke glimlach is een zeer prettige bijkomstigheid.


Hier kun je meer informatie vinden over orthodontie

Bron: alles over het gebit

Kaakfysiotherapie

Kaakfysiotherapie (Orofaciale fysiotherapie) is een specialisatie binnen de fysiotherapie. De orofaciaal fysiotherapeut is een specialist die helpt bij gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd, het halsgebied en het kauwstelsel. Deze fysiotherapeut wordt hierom ook wel eens aangeduid als kaakfysiotherapeut. Er is veelal een nauwe samenwerking met de huisarts, tandarts, orthodontist of medisch specialist (zoals KNO). 


De orofaciaal therapeut

De orofaciaal fysiotherapeut is uitgebreid geschoold in tandheelkundige aspecten, specifieke zenuwaandoeningen, kanker in het hoofd-halsgebied en specifieke stoornissen die te maken hebben met de nek. De orofaciaal fysiotherapeut is dus de deskundige bij uitstek die kan adviseren en begeleiden bij pijn en functieproblemen in het hoofd, het aangezicht en de halsregio.

 

Ontstaan van kaakklachten

Als één of meer delen van het kauwstelsel niet goed functioneert, kan dit klachten veroorzaken. Eén van deze klachten is een knappend geluid in het kaak- gewricht. Dit kan tot gevolg hebben dat de mond niet ver genoeg opengaat of niet goed gesloten kan worden. De kauwspieren kunnen strak (stijf) aanvoelen en pijn veroorzaken.

Als de tanden en kiezen niet ongestoord op elkaar kunnen sluiten, kunnen er veranderingen optreden in de kaakgewrichten. Klemmen en knarsen kan slijtage aan tanden en kiezen veroorzaken waardoor de gewrichten ongunstig belast gaan worden en pijnlijk worden. Soms kunnen tanden en kiezen overgevoelig zijn (tand- of kiespijnklachten kunnen sterk op een TemporoMandibulaire Disfunctie, TMD lijken (maar hoeven geen TMD te zijn).

Stoornissen in het kauwstelsel kunnen zelfs een uitstralende pijn naar de omgeving van het oor en het oor zelf geven. Heeft men last van de kauwspieren, dan kan dit hoofdpijn, nekpijn of een vermoeid gevoel in de kaken geven.


Een veel voorkomende oorzaak voor het ontstaan van kaakklachten is overmatig of verkeerd gebruik van de kaken (overbelasting), bijvoorbeeld door:

•   tandenknarsen en klemmen: dit is de kaken gedurende de dag en ook ’s nachts op elkaar houden

•   overmatig gebruik van kauwgom en nagelbijten

•   een slecht zittend kunstgebit of een onvolledig gebit. Soms speelt stress een rol of zijn er andere lichamelijke aandoeningen. Denk maar aan ‘doorbijten’ of ‘verbijten’ in moeilijke situaties. Door de overbelasting kunnen de structuren van het kauwstelsel beschadigd raken. Dit kan zeer geleidelijk maar ook snel gaan.

 

Voor welke klachten wordt naar een orofaciaal therapeut verwezen?

Met onderstaande klachten kan men bij de orofaciaal fysiotherapeut terecht: kaakklachten, klemmen van de kaak, tandenknarsen, pijn in het gelaat, de kaak of hoofd, aangezichtsverlamming, duizeligheid, nek- en schouderklachten, hoofdpijnklachten, klachten ten gevolge van een ongeluk en/of botbreuk, klachten ten gevolge van kanker en/of reuma en andere ziektebeelden in het hoofd-halsgebied (bijv. spanningsklachten).

 

Hoe werkt een kaakfysiotherapeut?

De orofaciaal fysiotherapeut start met een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek naar de klacht. Hij/zij legt uit waar het lichamelijk onderzoek uit bestaat. Soms maakt de therapeut gebruik van een vragenlijst. Het lichamelijk onderzoek is gericht op de hals, de borst, de wervelkolom, de schoudergordel of het kauwstelsel waarbij de mondholte en kaakbewegingen beoordeeld worden.

Na het onderzoek wordt men op de hoogte gebracht van de conclusies van het onderzoek en worden de mogelijkheden voor therapie doorgenomen. Gedurende en aan het einde van de behandeling vindt een evaluatie plaats om te beoordelen of de doelstellingen zijn gehaald. 


Bron: orofaciale fysiotherapeut Frans Snijder

Meer informatie over orofaciale fysiotherapie