Kronen en bruggen

Een mooie gezonde glimlach

Wat zijn kronen en bruggen?

Kronen en bruggen zijn duurzame vervangingen voor tanden en kiezen. Ze benaderen de oorspronkelijke vorm en functie zoveel mogelijk.

Een behandeling voor een kroon of brug is ingewikkelder dan voor een gewone vulling en bestaat uit een aantal stappen. Je zult dan ook enkele keren bij je tandarts terug moeten komen. 

Er wordt een afdruk gemaakt van het gebit. Dit kan met een afdruklepel (happen) of digitaal (scannen). Ook wordt vastgelegd hoe je dichtbijt en wordt de kleur van de kroon bepaalt. De tandarts kan de kroon zelf maken of uitbesteden aan een tandtechnieker.

Om de omslepen tand of kies te beschermen wordt er een (tijdelijk) noodkroon geplaatst. Als de definitieve kroon klaar is wordt de kroon gepast en bekeken. Daarna zet de tandarts de kroon vast.

Ook facings kunnen gemaakt worden ter verbetering van de esthetiek van het gebit. Kijk hier voor uitleg over facings.

Te weinig houvast voor een kroon of brug?

Soms is het plaatsen van een kroon of brug niet meteen mogelijk. Wanneer dat komt doordat er te weinig houvast is bij de tand of kies die vervangen moet worden door een kroon, is er manier om meer houvast te krijgen. Dat doen we door een chirurgische kroonverlenging. 

Klik hier voor meer informatie. 

Kroon bij Tandarts Hilversum

Wat is een kroon?

    Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terug. 


    Wanneer kan een kroon nodig zijn?

    Een kroon kan nodig zijn als er onvoldoende houvast is voor een vulling. Door tandbederf kan een groot deel van de tand of kies verloren zijn gegaan. 

    Een kroon kan zorgen voor het verbeteren van het uiterlijk. Meestal gaat het daarbij om verkleurde en/of slecht gevormde tanden of kiezen die voor in de mond staan. 

Een brug bij Tandarts Hilversum

Wat is een brug?

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies.

Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’ genoemd. Deze dummy bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen.


Wanneer kan een brug nodig zijn?

•   Om beter te kunnen kauwen.

   Verbetering van het uiterlijk.

•   Om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan en/of gaan uitgroeien.

Als tanden en kiezen ontbreken, kunnen de tanden of kiezen van de andere kaak in de richting van de open ruimte groeien. Ook kunnen de tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte naar elkaar toe groeien, waardoor ze scheef gaan staan.

Behandelingen voor een mooi gezond gebit

Hoe verloopt de behandeling voor het maken van een kroon of een brug?

Soms moet er eerst een voorbereidende behandeling uitgevoerd worden. Dat kan een vulling of wortelkanaalbehandeling zijn. Ook kan er een pin of opbouw nodig zijn om het deel van de tand of kies waar de kroon op gemaakt wordt sterker te maken.

De behandeling voor het maken van een kroon of brug verloopt in stappen. Hiervoor zijn twee of drie bezoeken aan uw tandarts nodig. Een kroon of brug wordt niet direct in de mond gemaakt, maar in een tandtechnisch laboratorium. Hiervoor is ongeveer één tot twee weken tijd nodig.

Behandeling bij Tandheelkunde Zonnestraal

De behandeling in stappen

Afslijpen van de tand of kies

Allereerst wordt een deel van de tand of kies afgeslepen, totdat er genoeg ruimte is om een kroon of brug te maken. Als dat nodig is krijg je een plaatselijke verdoving.

Afdruk maken bij de tandarts

Afdruk maken

Afdruklepel met afdrukmateriaal

Vervolgens maakt de tandarts een afdruk van of de hele kaak of het gedeelte waarin zich de afgeslepen kies bevindt.

Hiervoor brengt de tandarts een afdruklepel met een rubberachtige massa in je mond. Zo ontstaat een afdruk waarin later in een tandtechnisch laboratorium gips wordt gegoten. Op dit gipsmodel wordt de kroon of brug gemaakt.

Kleurbepaling van het gebit

De laatste stappen tot het eindresultaat

Beetregistratie

Met de beetregistratie bepaalt de tandarts hoe de tanden en kiezen van de onder- en bovenkaak op elkaar passen. Daarvoor is een afdruk van de tegenovergelegen kaak nodig. Hiervoor gebruikt de tandarts een pasta welke tussen de kiezen hard wordt en daarna wordt verwijderd.


Kleur bepalen

Als de kroon of brug vóór in de mond staat, heeft deze meestal een tandkleurige buitenlaag. Samen met je tandarts zoek je een geschikte kleur uit. Meestal is dit dezelfde kleur als de tanden en/of kiezen die ernaast staan.


Noodvoorziening

Om de tussenliggende tijd tot de kroon klaar is te overbruggen en tevens ter bescherming van de afgeslepen tand of kies , maakt de tandarts een noodvoorziening (tijdelijke kroon). Eet er geen harde of kleverige producten mee zoals zuurtjes en kauwgom. De tijdelijke kroon is daar niet op berekend. Neem bij breuk of losraken van de tijdelijke kroon contact op met je tandarts.


Vastzetten

Bij de laatste afspraak past de tandarts de door het tandtechnisch laboratorium gemaakte kroon of brug in je mond en zet hem, als blijkt dat het goed gemaakt is, vervolgens vast. Aan de binnenzijde van de kroon of brug brengt hij een snelhardend cement aan. Vervolgens schuift hij de kroon of brug op zijn plaats en drukt hem stevig aan.

Tenslotte

Een kroon en een brug worden met de grootste zorg gemaakt. 

Houdt er rekening mee dat, net als bij je eigen tanden en kiezen, het materiaal waarvan een kroon of brug gemaakt wordt redelijk kwetsbaar is. Bijten of kauwen op iets hards als een steentje in een krentenbol of een lolly kan een breuk of verlies van de kroon of brug veroorzaken.