Periodieke Parodontale Screening

Preventie is van groot belang voor een goede gezondheid van je gebit. Ons team wil dit samen met jou bereiken!

Omdat ieder mens uniek is kan een standaard preventieve behandeling niet gegeven worden. Welke behandeling voor jou het best is wordt door verschillende factoren bepaald.

We meten de conditie van je tandvlees. Een objectieve beoordeling.

Om een indruk te krijgen van de conditie van je tandvlees maken de tandarts en mondhygiënist gebruik van een meetmethode. Bij deze meetmethode wordt de gezondheid van het tandvlees gemeten en er wordt bepaald hoe stevig het tandvlees om de tanden en kiezen sluit. Dit wordt weergegeven met een cijfer. Het gebit is opgedeeld in zes gebieden en deze worden elk afzonderlijk beoordeeld.

Ook tandvlees telt mee

Een goede mondverzorging begint met goed poetsen en regelmatig gebruik van flossdraad, tandenstokers of ragers. Hierdoor haal je onder andere de tandplaque op het gebit weg.

Met een goede gebitsverzorging houd je je mond schoon en zorg je ervoor dat er geen tandsteen (=verkalkte tandplaque) kan ontstaan. Bovendien voorkom je dat het tandvlees gaat bloeden of zelfs ontsteken.


Het tandvlees krijgt een cijfer

Om tandvleesproblemen zo vroeg mogelijk op te sporen en te kunnen behandelen geven we het tandvlees bij iedere controle een ´cijfer´ door middel van de PPS -score. Score 1,2, of 3.

(PPS betekend: Periodieke Parodontale Screening)

De score wordt bepaald door middel van een meting met behulp van een speciaal meetstaafje. De diepte van de ruimte tussen de wortel en het tandvlees wordt gemeten.

Een één is ok!

Het beste cijfer is een één. Het tandvlees is dan in prima conditie en je verdient een pluim voor je gebitsverzorging. Wel adviseren we extra aandacht te besteden aan het poetsen en reinigen tussen tanden en kiezen m.b.v. floss/tandenstokers/ragers.  Zo nodig wordt tijdens de periodieke controle tandsteen verwijderd.

Kijk hier voor wat score één inhoudt en welk advies je dan krijgt.

Score twee of drie

Bij een score van twee of drie heb je waarschijnlijk een tandvleesprobleem. We doen dan nader onderzoek om te kijken wat er precies aan de hand is. Ongezond tandvlees is slecht voor de algemene gezondheid en kan op den duur leiden tot het losraken en dus verlies van de tanden en kiezen. Als er een tandvleesprobleem is, is het dus belangrijk om dit te laten behandelen.

Klik hier om te zien wat er bij score twee wordt geadviseerd.

Klik hier voor wanneer je score drie hebt.

 

Jouw inzet is noodzakelijk

De behandeling van tandvleesproblemen gaat in stappen. We werken volgens het nieuwe Nederlandse protocol dat is vastgesteld door de tandartsen in samenwerking met de wetenschap en verzekeraars. In dit protocol staat precies wat er moet gebeuren om je mond weer gezond te krijgen.

Voor de behandeling moet je een aantal keren terugkomen bij de tandarts of de mondhygiënist. Maar voor een gezond eindresultaat hebben wij ook je inzet nodig. Je zult vooral zelf veel aandacht moeten besteden aan je mondverzorging. Jij bent de hoofdbehandelaar en doet 95% van de behandeling door een perfecte mondhygiëne thuis. Wij ondersteunen je met de resterende 5% van de behandeling in de praktijk. Verderop in deze folder kan je meer lezen over de behandeling en de kosten. Je kunt bij je ziektekostenverzekeraar navragen of de kosten van de behandeling vergoed worden. Zie je van de behandeling van je tandvleesproblemen af of staak je de behandeling voortijdig, dan is dit natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid. Ook de gevolgen hiervan vallen onder je eigen verantwoording. De tandarts zal hiervan dan een notitie maken in je dossier.

 

Welke behandeling en door wie wordt deze uitgevoerd?

In de regel wordt bij elk periodiek preventief onderzoek (de controles door de tandarts of mondhygiënist) naar de conditie van het tandvlees gekeken.

Wanneer er weinig tandsteen aanwezig is, zal er alleen eventuele tandplaque en tandsteen tijdens de controle worden verwijderd. Meestal wordt dat door een tandarts of een preventie-assistent gedaan.

Is men al onder behandeling van een mondhygiëniste dan zal zij ook de conditie van het tandvlees controleren.


Vergoedingen door zorgverzekeraars

In bovenstaande tekst wordt duidelijk uitgelegd welke prestatiecodes er gebruikt worden voor de diverse behandelingen.

In samenwerking met de zorgautoriteiten is er een vastomlijnd behandelprotocol voor de mondhygiënist en tandarts-parodontoloog beschreven. Onze behandelaars zullen zich strikt aan dit protocol houden. Welke prestatie-codes gebruikt zullen worden is sterk afhankelijk van je PPS-score.

De vergoeding door de zorgverzekeraar is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de aanvullende tandartsverzekering. Het is mogelijk dat je verzekering geen vergoeding geeft voor uitgebreide tandvleesbehandelingen.

We geven je dan in overweging je aanvullende tandartsverzekering òf te verhogen òf bij een andere zorgverzekeraar onder te brengen.

Let op: Het aanpassen van de prestatiecodes aan de polisvoorwaarden van je aanvullende tandartsverzekering zou door de ziektekostenverzekering gezien kunnen worden als fraude en is dus is niet mogelijk. 


Tot slot

Heb je behoefte aan meer informatie? Hiervoor kan je bij de  receptie een afspraak maken met je tandarts.

Op de website: www.allesoverhetgebit.nl/ vind je meer informatie over dit onderwerp