Je privacy en persoonsgegevens

Wij informeren je graag over de verwerking van je persoonsgegevens. 

Je persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg te kunnen verlenen. Het verwerken van de gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat met die opslag (verwerking) akkoord door de zorg door onze praktijk te laten uitvoeren. 

 

Zo gaan wij met je persoonsgegevens om:

   De persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan je kunnen verlenen. 

•   De gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan je. 

•   Je gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 

•   Je kunt onderdelen van je persoonsgegevens bekijken. Stuur ons dan een schriftelijk verzoek. 

   Als je vindt dat de persoonsgegevens die wij van je hebben opgeslagen niet correct zijn, mag je ons schriftelijk vragen om die gegevens aan te passen. 

   Je kunt ons vragen om je persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we je gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker. 

   Je kunt je toestemming tot onze verwerking van je persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan je gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)  

   Je kunt bij ons bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken. 

   Je krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met je persoonsgegevens. 

  Je gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO. 

  Het bovenstaande geldt ook voor de persoonsgegevens van jou die wij via derden ontvangen.     


Lees hier meer over je rechten met betrekking tot je privacy