Veel gestelde vragen over een implantaatbehandeling

Hieronder vind je een aantal veel gestelde vragen over de implantaatbehandeling. 

Mocht je vraag desondanks onbeantwoord blijven neem dan contact (link naar telefoonnummer of e-mailadres) op met onze praktijk.

Het plaatsen van een implantaat is een veilige en betrouwbare behandelmethode en wordt doorgaans succesvol uitgevoerd. 


Wat zijn de risicofactoren die het succes van de behandeling kunnen beïnvloeden? 

Onderzoeken tonen aan dat de meeste implantaten ook op lange termijn goed blijven zitten. De kans op het verlies van implantaten wordt onder andere veroorzaakt door de volgende factoren: 

  Roken

  Diabetes

  Onvoldoende mondhygiëne

  Ernstige tandvleesproblematiek

  Overbelasting door bijvoorbeeld tandenknarsen en klemmen

 

Welke complicaties kunnen er optreden?

Algehele complicaties: 

  •   Bloedingen, nabloedingen, ontstekingen, reacties op de verdoving

     Tijdens de behandeling blijkt pas dat, ondanks positief vooronderzoek, het plaatsen van een implantaat niet mogelijk is omdat de botkwaliteit              onvoldoende is

     Infectie en daardoor een vertraagde wondgenezing

 Specifieke complicaties:

     Implantaatverlies: Heel soms groeit het implantaat niet goed aan het bot vast en moet dan weer verwijderd worden

     Beschadiging van buurelementen: Heel soms kan de wortel van een buurelement beschadigd worden als de wortels heel dicht bij elkaar staan

     Gevoelsstoornis: In de onderkaak, onderlip en tong ontstaan incidenteel gevoelsstoornissen respectievelijk gevoels- en smaakstoornissen. Bij het        plaatsen van het implantaat of door de verdoving kan in zeldzame gevallen een blijvende gevoelsstoornis van tong of onderlip ontstaan. Een                bewegingsstoornis van tong of onderlip treedt in geen geval op

     In een zeldzaam geval wordt een neus-of kaakholte geopend. Bij een eventueel daaropvolgende ontsteking kan behandeld worden met een                antibioticum

 

Wanneer kan er een implantaat geplaatst worden?

Een implantaat kan geplaatst worden om één of meerdere tanden en kiezen te vervangen. Een implantaat kan alleen bij volwassenen worden geplaatst, omdat pas dan het kaakbot volgroeid is. Implantaten kunnen alleen geplaatst worden in een gezonde mond en er moet voldoende bot aanwezig zijn om het implantaat goed in te kunnen verankeren. Met behulp van röntgenfoto’s wordt beoordeeld of er voldoende en gezond kaakbot aanwezig is. Wanneer er te weinig kaakbot is, is het soms ook mogelijk nieuw kaakbot te laten ontstaan.

 

Verloop van de implantologiebehandeling 

Hoe lang duurt de behandeling? 

De duur van de behandeling is 45 tot 90 minuten, afhankelijk van het aantal implantaten en de moeilijkheidsgraad van de behandeling. Kijk hier  voor een overzicht van de totale behandeling.

Is de behandeling pijnlijk?

De behandeling vindt plaats onder een plaatselijke verdoving. Hierdoor is de behandeling zelden pijnlijk. De verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Na een operatieve ingreep is er altijd een zekere mate van napijn en/of zwelling. De napijn is goed te bestrijden door het innemen van een pijnstiller. Indien nodig wordt er extra pijnmedicatie voorgeschreven.

Nazorg en herstel

De genezingsfase kan 6 weken tot enkele maanden duren. Dit is de periode waarin het implantaat stevig met het kaakbot vergroeid is afhankelijk van de situatie en telkens weer uniek. Soms worden zelf oplossende hechtingen gebruikt en anders worden de hechtingen na 2 weken verwijderd. Voor een succesvol genezingsproces is een zeer goede mondhygiëne echt noodzakelijk. 

Wat kan ik doen bij zwelling?

De wond (en evt. ook uw wang) kan na het implanteren een beetje zwellen en is er in sommige gevallen sprake van een zekere mate van nabloeding. Ook kunnen er later blauwe plekken ontstaan Daarom is het aan te raden na de ingreep rust te houden en de kaak te koelen. Dat koelen kun je doen met een coolpack of wat ijs in een washandje. Houd dit dan een aantal keren ongeveer 5 á 10 minuten tegen de wang. Vaak is de zwelling na een dag of 5 verdwenen.

Wanneer mag ik weer autorijden of aan het werk?

De plaatselijke verdoving kan invloed hebben op het reactievermogen. Daarom is het aan te raden na de ingreep niet actief deel te nemen aan het verkeer.  Regel iemand die  kan brengen en halen. Wat fysieke werkzaamheden betreft dien je er rekening mee te houden dat zware lichamelijke inspanning gedurende de eerste 48 uur moet worden vermeden.

 

Tarieven en vergoedingen

Wat kost een implantologiebehandeling?

De tandheelkundige tarieven worden ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn geldend voor alle tandartsen in Nederland. Hoeveel een implantologiebehandeling precies kost, is vooraf niet exact aan te geven. De kosten zijn sterk afhankelijk van de complexiteit en het aantal implantaten en kunnen dus per persoon verschillen. Daarom wordt er altijd een begroting op maat opgesteld.

 

Wordt de behandeling vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Afhankelijk van de polis van de zorgverzekeraar wordt de implantologiebehandeling geheel of gedeeltelijk wordt vergoed. In sommigen situaties wordt er een machtiging voor de behandeling bij de zorgverzekeraar aangevraagd alvorens met de behandeling te starten. Aangeraden wordt om contact met de zorgverzekeraar op te nemen over de vergoedingen. Hier kunnen verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergeleken worden.