Implantaatbehandeling

Onderstaand schema toont de verschillende fasen van de behandelingen uitgezet tegen het aantal behandelweken.

  Vooronderzoek

•   Plaatsen implantaat

   Hechten aan kaakbot

•   Plaatsen kroon, brug of prothese.

Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de ingreep kan de behandeling in tijd variëren.

De tijd die nodig is om het implantaat aan het kaakbot te laten hechten kan ook in tijd variëren.

Weken

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Vooronderzoek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatsen implantaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hechten kaakbot aan implantaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatsen kroon/brug/prothese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   Informatie en uitgebreid vooronderzoek

Voordat er met een implantaat behandeling begonnen kan worden, is er een vooronderzoek noodzakelijk.

Er worden röntgenfoto’s gemaakt, en andere gegevens over het bot in de mond verzameld. Dan beoordeelt de behandelaar welke behandelmogelijkheden er zijn. De voor- en nadelen van de verschillende oplossingen worden uitgebreid besproken, zodat men goed op de hoogte is van elk aspect van de ingreep voordat men een keuze maakt.

Om een implantaat te kunnen plaatsen dient er moet voldoende bot aanwezig te zijn. Soms is er te weinig bot, bijvoorbeeld wanneer er al lange tijd een tand of kies ontbreekt en de kaak al is geslonken, en dan kan botopbouw noodzakelijk zijn.

•   Het maken van een behandelplan met begroting

Na het vooronderzoek wordt er een behandelplan met een bijbehorende kostenbegroting opgesteld. Hierin staan de behandeltarieven zoals door de overheid (NZA) vastgesteld en de kosten voor de techniek. Na akkoord voor het behandelplan kunnen er afspraken gemaakt worden.

 Het plaatsen van het implantaat

Het implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst. Dan wordt een klein stukje mondslijmvlies opzij geschoven en er wordt een gaatje in het kaakbot geboord. Daarna wordt een passend implantaat in het bot geplaatst en het slijmvlies weer gehecht. Afhankelijk van het aantal implantaten en de complexiteit van de behandeling, is de duur van de behandeling 45 tot 90 minuten. Ook is het mogelijke meerdere implantaten in de mond tegelijk te plaatsen.

•   Genezingsfase

De genezingsfase kan 6 weken tot enkele maanden duren. Dit is de periode waarin het implantaat stevig met het kaakbot vergroeid is afhankelijk van de situatie en telkens weer uniek. Soms worden zelf oplossende hechtingen gebruikt en anders worden de hechtingen na 2 weken verwijderd. Voor een succesvol genezingsproces is een zeer goede mondhygiëne echt noodzakelijk.

•   Maken van een kroon, brug of (tijdelijke) prothese

Na de genezingsfase wordt de kroon, brug of gebitsprothese gemaakt. Hiervoor zijn meestal twee of meer afspraken nodig, waarbij de restauratie op het implantaat bevestigd wordt.

•   Controle en nazorg op de lange termijn

Het succes van de behandeling op lange termijn wordt bepaald door een zorgvuldig en noodzakelijk controle- en nazorgprogramma. Na de plaatsing van de kroon, brug of gebitsprothese moet men minimaal één keer per jaar en soms eens in de 3-6 maanden door de tandarts worden gecontroleerd. Hierbij wordt gekeken naar het implantaat, de restauratieve voorziening, het botniveau rondom het implantaat, de gezondheid van het tandvlees en de mondhygiëne.

Het belang van goede mondhygiëne na het plaatsen van een implantaat

Een goede mondhygiëne is van groot belang en dient dan ook regelmatig te worden gecontroleerd en zo nodig te worden bijgestuurd. De mondhygiënist kan daarbij helpen. Bij onvoldoende verzorging kan er een ontsteking ontstaan, waardoor de implantaten voortijdig verloren kunnen gaan. Om te controleren of de kwaliteit van het bot rondom de implantaten en de aansluiting van de restauratieve voorzieningen nog voldoende is dienen om de paar jaar röntgenfoto’s te worden gemaakt om. Voor de nazorg wordt er een controle- en nazorgprogramma aangeboden met duidelijke afspraken.

Het naleven van de onderhoudsaanbevelingen en het handhaven van een voldoende niveau van mondhygiëne is een voorwaarde om in voorkomende gevallen een beroep te kunnen doen op de garantiebepalingen. Lees hier meer over de garantiebepalingen.