Tarieven en facturen

Tarieven

Tarieven

De tarieven voor de mondzorg staan vast en worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. (NZA) Voor elke behandeling die we bij je declareren staat in de factuur welke verrichtingen er zijn gedaan. 

Daarnaast zie je in de factuur eventueel techniekkosten staan. Al ons techniekwerk wordt door ons uitbesteed aan een Nederlands tandtechnisch laboratorium. Onze keuze voor het laboratorium is afhankelijk van de beste prijs-kwaliteit verhouding die we kunnen vinden. Het laboratorium waar wij mee werken voldoen aan onze zeer hoge eisen maar hanteren tegelijkertijd gunstige tarieven. Deze kosten berekenen we je rechtstreeks door. Wij hanteren daarbij geen zogenaamde opslag. 

 

Voor elke behandeling die meer gaat kosten dan € 250,00 ontvang je vooraf een kostenbegroting. Zo weet je van te voren precies waar je aan toe bent. De begroting is twee maanden geldig en onder voorbehoud: wanneer zich tijdens het starten van de behandeling de situatie voordoet dat onverwacht een aanpassing van de begroting nodig is, dan zullen we je hiervan natuurlijk direct op de hoogte brengen. 

 

In de begroting vind je de codes die bij de behandeling horen. 

Deze codes corresponderen met de tarieven die zijn vastgelegd door de Nederlandse Zorg Autoriteit. (NZA) 

De behandelcodes en de daar bijbehorende tarieven vind je hier.

Techniek en materiaalkosten

Techniek- en materiaalkosten

De kosten voor het tandtechnische werk zijn afhankelijk van het tandtechnische laboratorium waar we mee werken en kunnen heel soms afwijken van de hieronder in de lijst genoemde techniekkosten. Dat kan te maken hebben met eventuele individuele verschillen en behoeften. Kijk op bijkomende materiaal- en techniekkosten tandheelkundige behandelingen.  

De techniekkosten worden overigens zonder toeslag aan je doorberekend. 

Is een reparatie nodig van je prothese dan worden de kosten hiervan aan je doorberekend. Deze zijn afhankelijk van de grootte van de reparatie. 

Wanneer er implantaten nodig zijn voor de prothese dan is het aantal implantaten van invloed op de meerprijs zoals die in de lijst van techniekkosten staat.

De implantaten zelf vallen niet onder techniekkosten. Die vallen onder de codes van de NZA en vormen een geheel met de codes voor implantaten. 

Dat is dus inclusief het implanteren door de tandarts.

Infomedics

Je factuur

Je ontvangt de factuur via Infomedics. 

Wanneer je verzekerd bent voor tandartskosten dan ontvang je alleen nog een nota voor het deel dat je zelf moet betalen. 

Heb je vragen over de factuur? Bel gerust of nog beter: stuur ons een e-mail met daarin je vraag en vermeld daarbij voor wie de factuur gestuurd is (naam en geboortedatum) en het factuurbedrag. We zullen je dan zo snel mogelijk antwoorden.

Lees hier meer over Infomedics.

Prothese aanmeten

Je laat een nieuwe volledige prothese aanmeten?

Er zijn een aantal verschillende situaties die bepalen òf en zo ja wat je vergoed krijgt: 

In principe geldt: 75% van de kosten van de volledige prothese wordt vergoed uit de basisverzekering. 

Maar: je betaalt eerst een eventueel nog aanwezig eigen risico voor het lopende kalenderjaar. Hiervoor ontvang je apart een factuur van de zorgverzekering. 

Je hebt geen aanvullende verzekering voor tandartskosten?

Voor de overige 25% ontvang je een factuur van Infomedics.

Je hebt je eigen risico voor de basisverzekering al helemaal betaald?

Dan wordt 75% van de kosten van de prothese betaald door de verzekering. 

Je hebt geen aanvullende verzekering voor tandartskosten?

Voor de overige 25% ontvang je een factuur van Infomedics.

Heb je wel een aanvullende verzekering voor tandartskosten?

Je betaalt eerst een eventueel nog aanwezig eigen risico voor het lopende kalenderjaar. Hiervoor ontvang je apart een factuur van de zorgverzekering.  

Van de overige 25% krijg je vergoed waar je volgens de polis van de aanvullende verzekering recht op hebt.  Is een deel van die 25% voor eigen rekening? Dan ontvang je voor dat deel een factuur van Infomedics.

 

Schema voor al dan niet vergoeden prothese:

We hebben hieronder een schema gemaakt waarin je in het kort nog een keer ziet wat er door jou betaald moet worden voor een nieuwe volledige prothese. Dit is slechts een indicatie omdat er soms omstandigheden zijn waardoor onderstaand schema voor jou niet geldt. 

Kijk daarom goed in de polisvoorwaarden van je verzekering waar je recht op hebt.

Garantie

Al jaren leveren we tandheelkundige zorg op hoog niveau en staan wij daarvoor garant. Niet alleen onze zorgverleners maar ook de producten waar we mee werken moeten aan onze hoge eisen voldoen.  Je kunt dus ook op ons rekenen wanneer er iets stuk gaat. We willen namelijk maar één ding:  er samen met jou voor zorgen dat je een mooi en gezond gebit hebt. 

We geloven in onze zorg en vinden het normaal dat we deze zorg garanderen. 

 

Elk gebit vraagt om goed onderhoud en daarvoor ben je zelf verantwoordelijk. Wij zullen er alles aan doen je daarbij te helpen.  

 

Een overzicht van de garantieperioden waar je bij ons recht op hebt en de voorwaarden die daaraan gesteld worden: 


Kronen en bruggen                                      5 jaar

Implantaten (alleen voor niet-rokers)         5 jaar

Vullingen                                                        1 jaar

Prothese                                                        1 jaar

Splint                                                              1 jaar - geen garantie op normale slijtage

Bleken                                                            6 maanden

Wortelkanaalbehandelingen                        hiervoor kan geen garantie gegeven worden

Tandvleesbehandelingen                             hiervoor kan geen garantie gegeven worden

Vullingen in het melkgebit                            hiervoor kan geen garantie gegeven worden

Voorwaarden voor het recht op garantie

   Je onderhoudt je mond goed.

   Je laat minstens één keer per jaar je gebit controleren en volgt de adviezen van je zorgverlener op.

   Er worden buiten onze praktijk geen behandelingen verricht aan je gebit anders dan incidentele spoedbehandelingen tijdens onze afwezigheid zoals in weekenden en avonduren. Na deze spoedbehandeling meld je je weer meteen bij ons.

   Wanneer je door ons een kroon, brug of implantaat hebt laten maken en plaatsen vergoeden we 5 jaar lang een eventuele vervanging bij een technisch defect minus een aflopende waarde van 20% per jaar. Slijtage door normaal gebruik is uitgesloten van garantie. Vanzelfsprekend kan geen garantie worden gegeven bij beschadiging van kroon, brug of implantaat door externe factoren.

   Wanneer je merkt dat er iets aan de hand is met je gebit neem je zo spoedig mogelijk contact met ons op.

 

Bij recht op garantie voeren we kosteloos een nieuwe behandeling uit, minus de hierboven genoemde waardedaling van kroon, brug of implantaat.

Wanneer herstel van de oorspronkelijke behandeling niet meer mogelijk is en er recht is op vervanging door de garantieregeling, worden de kosten die indertijd gefactureerd zijn in mindering gebracht op het nieuwe behandelplan.