Nabezwaren na het trekken van een tand en/of kies
Anneke de Hoog
11/30/2020
4 min
0

Nabezwaren na het trekken van een tand en/of kies

11/30/2020
4 min
0

Welke klachten kunnen voorkomen na het trekken van een tand of kies?

Vlak voor de extractie heeft de tandarts u een verdoving gegeven. Deze verdoving zal nog 2 tot 4 uur nawerken.

Pijnklachten na het trekken zijn normaal en kunnen worden veroorzaakt door een aantal factoren. Er is om de tand of kies te kunnen verwijderen wat weefsel los gemaakt en er is een wond ontstaan. 

Tegen de pijn kan een pijnstiller ingenomen worden, bij voorkeur paracetamol. Geadviseerd wordt met de pijnstillers te beginnen ongeveer 1 uur na de ingreep. Lees ook u de bijsluiter van de pijnstiller goed.

Komt na circa 3 dagen de pijn weer terug dan is er meestal sprake van een ontsteking van de wond (alveolitis). U moet dan contact opnemen met de praktijk voor vervolgbehandeling.

Worden er medicijnen voorgeschreven?

In een enkel geval wordt, om de kans op infecties zo klein mogelijk te houden, een antibioticakuur voorgeschreven.

• Let op: Het is belangrijk dat u de antibioticakuur altijd afmaakt, ook als er geen klachten meer zijn. Krijgt u last van overgevoeligheidsverschijnselen zoals jeuk of huiduitslag, neem dan contact op met uw huisarts of apotheek.

• U kunt pijnstillers naar behoefte gebruiken. Gebruik bij voorkeur paracetamol en geen aspirine of acetylsalicylzuur-bevattende pijnstillers, want deze kunnen de kans op een nabloeding vergroten.

Gebruikt u medicijnen?

Vermeldt altijd aan de tandarts welke medicijnen u gebruikt en of er iets is veranderd aan uw gezondheid of medicijngebruik.

• Als u van een behandelend arts al Aspirine of acetylsalicylzuurbevattende medicijnen (trombocytenaggregatieremmers) krijgt voorgeschreven, hoeft dit niet te worden gestaakt bij extractie van 1-3 tanden of kiezen.

• Voor patiënten die bloedverdunnende medicijnen (anticoagulantia) gebruiken is het van belang dat de INR-waarde 24 tot 72 uur voor de ingreep is bepaald en niet hoger is dan 3.5. Is de INR hoger dan 3.5 en mag deze niet naar een lagere waarde worden bijgesteld, dan wordt er doorverwezen naar een kaakchirurg.

• Bij extractie van 4 of meer tanden en kiezen en bovenstaande medicatie (aspirine, acetylsalicylzuurbevattende medicijnen, anticoagulantia), is het belangrijk dit vooraf te overleggen met uw behandelaar.

• Voor patiënten die (intraveneuze) bisfosfonaten gebruiken, bestaat het risico van afsterving van het kaakbot (osteonecrose). Bisfosfonaten zijn geneesmiddelen voor onder andere de behandeling van botontkalking (osteoporose). Om dit risico te verkleinen is het belangrijk dat extractie goed wordt gepland en voorbereid.

Welke complicaties kunnen zich na het trekken van tanden en/of kiezen voordoen?

In de meeste gevallen verloopt het trekken van een tand of kies zonder complicaties, maar

de volgende complicaties kunnen soms of juist vaak optreden:

Zwelling: Een dikke wang, een blauw gele verkleuring en een verminderde mondopening zijn normaal. De zwelling moet na ongeveer een week afnemen.

Beperkte mondopening: ook een beperkte mondopening komt na een operatieve ingreep vaak voor. Na enige dagen is de mondopening weer normaal.

Koorts: Koorts kan de eerste dagen optreden. Krijgt u plotseling hoge koorts boven 39˚C of blijft de koorts boven 38.5˚C langer dan 3 dagen aanhouden, neem dan contact op met onze praktijk.

Nabloeding: Gedurende de eerste dagen kunnen bloedstolsels het speeksel rood kleuren, waardoor de indruk kan ontstaan dat er sprake is van een nabloeding. Dit is echter zelden het geval. Bij een nabloeding is er meer bloed dan speeksel in de mond. In dat geval kunt u het beste een half uur stevig dichtbijten op een dubbelgevouwen verbandgaas. Stopt de bloeding daarna niet, neem dan contact op met uw praktijk.

Botafbraak: Is er een kies of tand of wortelrest bij u getrokken, houd er dan rekening mee dat op deze plek het kaakbot gaat slinken.

Zeldzame complicaties tijdens of na de behandeling:

• Een afgebroken wortel tijdens het trekken. De tandarts kan in sommige gevallen beslissen deze wortelrest niet te verwijderen.

• Het geheel of gedeeltelijk breken van omringend kaakbot bij het trekken.

• Inslikken of inademen van een tand/kies/wortel.

• Het ontstaan van een kleine opening van de mondholte naar de neusbijholte (is mogelijk bij trekken van een kies in bovenkaak).

• Beschadiging van een zenuw (mogelijk bij trekken van een kies in onderkaak) als gevolg van de verdoving of van het trekken zelf.

• Ontstoken bloeduitstorting of abces.

• Vertraagde wondgenezing.

• Ontsteking van het deel van het bot waar de wortel zat.

Adviezen voor de eerste dagen na de behandeling

• Voorzichtig zijn: De verdoving zal nog enkele uren aanhouden. Tot de verdoving is uitgewerkt kunt u beter geen warm voedsel eten of drinken omdat u een te hoge temperatuur niet goed voelt. Pas ook op voor het bijten op uw gevoelloze lip, tong of wang.

• Eten en drinken: Als de verdoving minder wordt, mag u wat eten, maar u kunt beter geen hard of warm voedsel eten om de wond te ontzien. Na de ingreep mag u wel voorzichtig wat drinken maar geen warme of alcoholhoudende dranken.

• Mondhygiëne: De wond geneest het beste wanneer het bloed goed kan stollen. Daarom mag u op de dag van de ingreep de mond niet spoelen. Vanaf de tweede dag mag u weer voorzichtig met een zachte tandenborstel poetsen. Als mondspoelmiddel kunt u chloorhexidine of licht gezout water gebruiken. Chloorhexidine is verkrijgbaar bij de drogist. Vanaf de dag na de behandeling kunt u hiermee na iedere maaltijd de mond spoelen.

• Roken en alcohol: U kunt beter de eerste 48 uur geen alcohol drinken en het roken zolang mogelijk uitstellen. Beide zijn slecht voor de genezing van de wond.

• Hechtingen: Meestal wordt gehecht met materiaal dat na 1 tot 2 weken vanzelf oplost. Als dat niet het geval is, krijgt u een afspraak om de hechtingen te laten verwijderen.

• Lichamelijke inspanning: Voorkom de eerste twee à drie dagen zware lichamelijke inspanning.

• Opvullen van ontbrekende tand en of kies: In verband met de functie van de verwijderde tand of kies of voor het “gezicht”, kunt u de ruimte laten opvullen met een vaste voorziening, zoals een implantaat of brug, of met een uitneembare voorziening, zoals een plaat-prothese of frame-prothese.

Wanneer neemt u direct contact op met uw praktijk?

Neem direct contact met ons op als:

• u na de extractie hoge koorts krijgt boven 39˚C of als de koorts boven 38.5 ˚C langer dan 3 dagen aanhoudt (geringe verhoging na een extractie is normaal);

• 4 of 5 dagen na de extractie de pijn en/of zwelling niet afneemt, maar juist erger wordt;

• de wond na de extractie blijft bloeden, ondanks de reeds genoemde maatregelen;

• het tandvlees om de extractie ontsteekt;

• zwelling of bloeduitstortingen optreden in overige delen van het gezicht.

Nog vragen?

Wij vinden het belangrijk dat uw vragen beantwoord zijn voordat de behandeling plaatsvindt. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact (link naar telefoonnummer of e-mailadres) met ons opnemen.

Reacties
Categorieën