Mondhygiëne en Parodontologie
Anneke de Hoog
11/30/2020
8 min
0

Mondhygiëne en Parodontologie

11/30/2020
8 min
0

Waarom is niet alleen de verzorging van de tanden en kiezen, maar ook de verzorging van het tandvlees belangrijk? Door onvoldoende gebitsreiniging kan tandvlees gaan bloeden of ontsteken en dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Niet alleen voor het gebit maar ook meer algemeen voor het hele lichaam.

Welke gevolgen dat kunnen zijn zullen we hieronder zo duidelijk en mogelijk uitleggen.

In deze link (?) leest u meer over vergoedingen door verzekeraars.

We willen het liefst samen met u proberen te voorkomen dat tandvlees ontstoken raakt en na verloop van tijd tot onomkeerbare problemen gaat zorgen. Preventie is van groot belang voor een goede gezondheid van het gebit. Ons team wil dit samen met u bereiken!

Omdat ieder mens uniek is kan een standaard preventieve behandeling niet gegeven worden. Welke behandeling voor u het best is wordt door verschillende factoren bepaald.

Om een indruk te krijgen van de conditie van het tandvlees maken de tandarts en mondhygiënist gebruik van een meetmethode. Bij deze meetmethode wordt de gezondheid van het tandvlees gemeten en er wordt bepaald hoe stevig het tandvlees om de tanden en kiezen sluit. Dit wordt weergegeven met een cijfer. Het gebit is opgedeeld in zes gebieden en deze worden elk afzonderlijk beoordeeld.

 

Tandvlees telt mee

Een goede mondverzorging begint met goed poetsen en regelmatig gebruik van flossdraad, tandenstokers of ragers. Hierdoor wordt onder andere de tandplak op het gebit weggehaald. Met een goede gebitsverzorging blijft de mond schoon en zorgt men er voor dat er geen tandsteen (=verkalkte tandplak) kan ontstaan. Bovendien wordt daardoor bloedend of zelfs ontstoken tandvlees voorkomen.

 

Het tandvlees krijgt een cijfer

Om tandvleesproblemen zo vroeg mogelijk op te sporen en te kunnen behandelen geven we het tandvlees bij iedere controle een ´cijfer´ door middel van de DPSI-score. Score 0, 1,2 (=A), 3- (=B) of 3+, 4(=C). (DPSI betekent: Dutch Periodontal Screening Index)

De score wordt bepaald door middel van een meting met behulp van een speciaal meetinstrumentje. Daarmee wordt de diepte van de ruimte tussen de wortel en het tandvlees gemeten en er wordt gekeken naar een eventuele bloeding.

De score die dan gemeten wordt zetten we in uw patiëntendossier. Daarmee volgen we de gezondheid van het tandvlees.

 

Score nul tot en met twee is ok!

Het beste cijfer is een nul. Het tandvlees is dan in prima conditie en u verdient een pluim voor uw gebitsverzorging. Ook met een score van één of twee mag men tevreden zijn. Wel adviseren we extra aandacht te besteden aan het poetsen en reiniging tussen tanden en kiezen m.b.v. floss/tandenstokers/ragers.  Zo nodig wordt tijdens de periodieke controle tandsteen verwijderd door de mondhygiëniste of tandarts.

 

Score drie of hoger

Bij een score van drie of hoger heeft u waarschijnlijk een tandvleesprobleem. We doen dan nader onderzoek om te kijken wat er precies aan de hand is. Ongezond tandvlees is slecht voor uw algemene gezondheid èn kan op den duur leiden tot het losraken en dus verlies van de tanden en kiezen. Als er een tandvleesprobleem is, is het dus belangrijk dit te laten behandelen.

 

Uw inzet is noodzakelijk

De behandeling van tandvleesproblemen gaat in stappen. We werken volgens een officieel protocol dat is vastgesteld door de tandartsen in samenwerking met de wetenschap en verzekeraars. In dit protocol staat precies wat er moet gebeuren om de mond weer gezond te krijgen.

Voor de behandeling moet men een aantal keren terugkomen bij de tandarts of de mondhygiënist. Maar voor een goed en dus gezond eindresultaat hebben wij uw inzet nodig. zult vooral zelf veel aandacht moeten besteden aan de mondverzorging.

 

Welke behandeling en door wie wordt deze uitgevoerd?

In de regel wordt bij elk periodiek preventief onderzoek (de controles door de tandarts of mondhygiënist) naar de conditie van het tandvlees gekeken.

Wanneer er maar weinig tandsteen aanwezig is, zal tandplak en tandsteen tijdens de controle worden verwijderd. Vaak wordt dat door een tandarts gedaan.

Is men al onder behandeling van een mondhygiëniste dan zal zij ook de conditie van het tand-vlees controleren.

 

Score A: behandeling door de tandarts of mondhygiënist

Bij een score A zal de behandeling uitgevoerd worden door een tandarts, preventieassistente of een mondhygiëniste. In de regel is hiervoor één afspraak nodig. Soms is het nodig dat men wat vaker per jaar terug komt, om de mond te laten controleren en zonodig tandsteen te laten verwijderen.

Voor deze behandelingen zullen in de regel de prestatiecodes M (preventieve mondzorg) en A (verdoving) gebruikt worden. Het tarief hiervoor kan variëren van € 35,00 tot € 150,00 per afspraak afhankelijk van de hoeveelheid tandsteen en de instructies die gegeven moeten worden. De codes die gebruikt worden zijn: M01, M03, A10 en/of A15.

 

Score B: behandeling door de mondhygiënist.

Wanneer men een score B heeft zal de tandarts adviseren een afspraak te maken met de mondhygiënist voor een uitgebreider onderzoek. Dit wordt een tandvlees onderzoek genoemd.

Tijdens de eerste afspraak wordt er gekeken naar de aanwezigheid van tandplak en eventuele bloeding van het tandvlees. De diepte van de pockets* wordt gemeten en vastgelegd in het patiëntendossier. Dit wordt een pocketstatus genoemd.

Tevens wordt er preventieve voorlichting en/of poetsinstructie gegeven.

Nadat alle gegevens over de conditie van het tandvlees vastgelegd zijn, zal de mondhygiënist dit met de patiënt bespreken en een behandeling voorstellen door middel van een behandelplan.

Bovendien wordt het belang van mondverzorging met de patiënt besproken.

Voor dit intake-consult zullen in de regel de prestatiecodes M (preventieve mond-zorg) en T (Tandvleesbehandelingen) gebruikt worden. Het tarief hiervoor kan variëren van € 130,00 tot € 180,00. De codes die gebruikt worden zijn: M01, en T11.

De mondhygiënist zal na dit onderzoek voor u een behandelplan met kostenbegroting maken.

(* de ruimte tussen de wortel van de tand/kies en het tandvlees)

 

Initiële behandeling door mondhygiënist.

Wanneer tijdens de eerste afspraak nog voldoende tijd beschikbaar is, kan er een begin gemaakt worden met de vervolgbehandeling van het gebit. Dit wordt de initiële behandeling genoemd. Doorgaans worden er aansluitend één of meerdere vervolgafspraken gemaakt.

De behandeling bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het geven van instructie voor het zelf verzorgen van een goede mondhygiëne
  • Het verwijderen van alle aanwezige plaque en tandsteen, zowel boven als onder het tandvlees. Indien nodig vindt de behandeling plaats met verdoving
  • Het schoon en weer glad maken van de wortels onder het tandvlees
  • Het polijsten van de tanden en kiezen
  • Het tussentijds controleren van de mondhygiëne.

Voor deze behandelingen zullen in de regel de prestatiecodes T(tandvleesbehandelingen) ,M (preventieve mondzorg) en A (verdoving) gebruikt worden. Het tarief hiervoor kan variëren van € 97,50 tot € 160,00 per afspraak. De codes die hiervoor gebruikt worden zijn: M01, T22, A10 en/of A15. In de regel zijn 1 of meer afspraken van minimaal één uur noodzakelijk.

Soms kan een instructie, een uitgebreide gebitsreiniging en goede mondverzorging een dusdanig goed resultaat geven dat men na de behandeling score A krijgt.

 

Tussentijdse beoordeling door mondhygiënist.

Na zes weken vindt er een tussentijdse beoordeling van de tandvleesbehandeling plaats.

Zonodig wordt er aanvullend tandplak en tandsteen verwijderd.

Voor deze behandelingen zullen in de regel de prestatiecodes T(tandvleesbehandelingen), M (preventieve mondzorg)en en A (verdoving) gebruikt worden. Het tarief hiervoor kan variëren van € 65,00 tot € 160,00 per afspraak. De codes die gebruikt worden zijn: T22, M01, M02, A10 en/of A15.

 

Herbeoordeling door mondhygiënist

Zes weken na de tussentijdse beoordeling vindt de herbeoordeling plaats. Dit is een evaluatie van de voorgaande tandvleesbehandelingen. Zonodig vindt er een aanvullend onderzoek plaats. Het resultaat van de uitgevoerde behandelingen wordt met de patiënt besproken en een eventueel vervolgplan voorgesteld: òf men is afbehandeld, òf men moet na 3, 4 of 6 weken terug komen voor controle. Bij onvoldoende resultaat kan besloten worden dat er nog vervolgbehandelingen nodig zijn.

Voor deze behandelingen zullen in de regel de prestatiecodes T(tandvleesbehandelingen) en M (preventieve mondzorg) gebruikt worden. Het tarief hiervoor bedraagt € 95 per afspraak. De codes die gebruikt worden zijn: T31 en M02.

 

Score C:  behandeling door de tandarts-parodontoloog.

Bij score C is er sprake van verlies van steunweefsel (=aanhechting) rondom meerdere gebitselementen. Indien dit onbehandeld blijft is de kans groot dat de gebitselementen zullen verschuiven (scheef gaan staan) en op den duur verloren gaan.

Wanneer men een score C heeft zal de tandarts adviseren een afspraak te maken met de tandarts-parodontoloog voor een uitgebreider onderzoek. Dit wordt een uitgebreid tandvlees onderzoek genoemd.

Bij de eerste afspraak wordt er gekeken naar de aanwezigheid van tandplak en bloeding van het tandvlees. De diepte van de pockets, botdefecten en wortelsplitsingen worden gemeten en schriftelijk vastgelegd in het patiëntendossier in een zogenaamd parodontiumstatus.

Aanvullend worden er maximaal 13 röntgenfoto’s gemaakt.

Nadat alle gegevens met betrekking tot de conditie van het tandvlees geregistreerd zijn, zal de tandarts-parodontoloog de uitslag ervan met de patiënt bespreken en een behandelplan schrijven. Het belang van mondverzorging wordt besproken.

Er wordt een verslag van het onderzoek en behandelplan naar de eigen tandarts gestuurd.

Eventueel wordt aan de tandarts gevraagd eerst één of meerdere delen van het behandelplan uit te voeren vóór de tandarts-parodontoloog de behandeling kan starten.

Voor deze behandelingen zullen in de regel de prestatiecodes T(tandvleesbehandelingen), prestatiecodes X (maken en beoordelen foto’s) en C (consultatie en diagnostiek) gebruikt worden. Het tarief hiervoor bedraagt € 440,00 voor het onderzoek. Eventuele röntgenfoto’s (maximaal 13) komen hier nog extra bij. Het tarief hiervoor bedraagt maximaal € 210,00 voor een complete röntgenstatus De codes die gebruikt worden zijn: T11, X10, en C28. De tandarts zal na dit onderzoek een behandelplan met kostenbegroting maken.

 

Initiële behandeling door tandarts-parodontoloog.

Na een akkoord met het behandelplan, kan er een begin gemaakt worden met de vervolgbehandeling van het gebit. Dit wordt de initiële behandeling genoemd.

Voor de behandeling zijn 3 à 4 afspraken nodig.

De behandeling bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het geven van instructie voor een goede mondverzorging.
  • Het verwijderen van alle aanwezige tandplak en tandsteen zowel boven als onder het tandvlees. Deze behandelingen vinden meestal plaats met lokale verdoving.
  • Het schoon en weer glad maken van de wortels onder het tandvlees.
  • Het polijsten van de tanden en kiezen.
  • Het tussentijds controleren van de mondverzorging.

Voor deze behandelingen zullen in de regel de prestatiecodes T(tandvleesbehandelingen) en A (verdoving) gebruikt worden. Het tarief hiervoor kan variëren van € 200,00 tot € 300,00 per afspraak en is afhankelijk van de ernst van de tandvleesproblemen. De codes die gebruikt worden zijn: T21 en A10. In de regel zijn 3 of meer afspraken van minimaal één uur noodzakelijk.

 

Tussentijdse beoordeling door tandarts-parodontoloog.

Na zes weken vindt een tussentijdse beoordeling van de tandvleesbehandeling plaats. Zonodig wordt er aanvullend tandplak en tandsteen verwijderd.

Voor deze behandelingen zullen in de regel de prestatiecodes T (tandvleesbehandelingen) gebruikt worden. Het tarief hiervoor bedraagt € 87,00 tot € 117,00 per afspraak. De code die gebruikt wordt is: T42 en T43.

 

Herbeoordeling door tandarts-parodontoloog.

Zes weken na de tussentijdse beoordeling vindt de herbeoordeling plaats. Dit is een evaluatie van de voorgaande tandvleesbehandelingen. Zonodig wordt er aanvullend onderzoek gedaan. Het resultaat van de behandelingen wordt met de patiënt besproken en zonodig wordt een eventueel vervolgplan voorgesteld. Het kan zijn dat verdere behandeling niet meer nodig is en dat men na 3, 4 of 6 weken terug moet komen voor controle. Maar bij onvoldoende resultaat kunnen er vervolgbehandelingen nodig zijn.

Wanneer nodig worden er controle-röntgenfoto’s gemaakt.

Voor deze behandelingen zullen in de regel de prestatiecodes T(tandvleesbehandelingen) gebruikt worden. Het tarief hiervoor bedraagt € 130,00 per afspraak. De codes die gebruikt worden zijn: T31 en T33.

 

Nazorg door tandarts-parodontoloog en mondhygiënist.

Verdere specifieke parodontale zorg is niet meer nodig, wanneer bij de herbeoordeling blijkt dat de pockets* niet dieper dan 4 mm zijn. In dat geval is parodontale preventie met jaarlijks een meting van de DPSI-score voldoende.

Indien blijkt dat er nog steeds pockets, dieper dan 4 mm aanwezig zijn, zal een vervolgplan worden opgesteld. Dit kan bestaan uit periodieke nazorg voor de duur van één jaar of het voorstel van de tandarts-parodontoloog voor tandvleeschirurgie (flapoperaties) afhankelijk van de gezondheid van de mond. Indien er sprake is van verergering van de parodontitis kan het nodig zijn om opnieuw initieel te behandelen, al dan niet met aanvullend onderzoek. Hierna vindt opnieuw een evaluatie plaats.

(* de ruimte tussen de wortel van de tand/kies en het tandvlees)

 

Vergoedingen door zorgverzekeraars.

In samenwerking met de zorgautoriteiten is er een vastomlijnd behandelprotocol voor de mondhygiënist en tandarts-parodontoloog beschreven. Onze behandelaars van zullen zich strikt aan dit protocol  houden. Welke prestatiecodes gebruikt zullen worden is sterk afhankelijk van uw DPSI-score. 

De vergoeding door de zorgverzekeraar is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de aanvullende tandartsverzekering. Het is mogelijk dat u geen vergoeding krijgt voor uitgebreide tandvleesbehandelingen.  We geven u dan in overweging de aanvullende tandartsverzekering òf te verhogen òf bij een andere zorgverzekeraar onder te brengen.

 

Het aanpassen van de prestatiecodes aan de polisvoorwaarden van de aanvullende tandartsverzekering is frauduleus en dus uitgesloten.

Tot slot

Heeft u behoefte aan meer informatie? Hiervoor kunt u via de receptie een afspraak maken.

Op de website: www.allesoverhetgebit.nl/ vindt u ook informatie over dit onderwerp.

Reacties
Categorieën