Periodiek mondonderzoek

Regelmatig je mond laten checken? Een gezonde gewoonte

Wil je een stralend en gezond gebit? Dan is het belangrijk om regelmatig de tandarts en/of de mondhygiënist te bezoeken voor een controle-bezoek, oftewel een periodiek mondonderzoek (PMO). Bij Tandheelkunde Zonnestraal werken mondhygiënisten die ook gebitscontroles kunnen en mogen doen. Meestal doen de mondhygiënisten de controles als je hem of haar toch al bezoekt voor een behandeling en dan doorgaans maar één keer per jaar. De andere keer controleert je tandarts je gebit.

We verzorgen een geheel op jouw persoonlijke mondgezondheid en behoeften afgestemd preventieprogramma. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat we samen je mond schoon en gezond houden en eventuele problemen in een vroeg stadium ontdekken. Laat de controle-afspraken dus nooit schieten!

Een gezonde gewoonte

Bij het periodiek mondonderzoek (PMO) kijkt de tandarts naar je totale mondgezondheid en onderzoeken we vanzelfsprekend ook het tandvlees.

Hoe gezond is het gebit? Sluiten de vullingen goed aan en hoe groot is de ruimte tussen tand en tandvlees? 

Ook bepalen we hoe groot het risico is op mondziekten zoals tandbederf(cariës) en tandvleesaandoeningen (parodontitis).Op basis van de diagnose van je mondgezondheid stellen we in overleg een korte en lange termijn zorgplan op en spreken we af hoe vaak je de tandarts bezoekt voor controle. Dit kan halfjaarlijks, jaarlijks of juist vaker zijn, om goed een vinger aan de pols te houden. Verder bespreken we of de mondhygiënist of preventieassistent kan helpen om je mondgezondheid en/of mondhygiëne te verbeteren. Zo zorgen we samen voor een stralend èn gezond gebit.

Je hebt een gebitsprothese?

Ook als je een volledige gebitsprothese hebt is controle van je mond nog steeds nodig. Waarom dat belangrijk is kun je hier lezen

Een cijfer voor je tandvlees

Tijdens de controle van de mond beoordeelt de tandarts of mondhygiënist niet alleen de tanden en kiezen maar ook de gezondheid van het tandvlees en hoe diep de ruimten tussen de tanden en tandvlees zijn. Zes gebieden in het gebit krijgen een cijfer van 1 tot en met 3.  Hiervoor is een gestandaardiseerde methode ontwikkeld die we volgens de PPS bij de patiëntgegevens zetten. PPS  is een afkorting voor Periodieke Parodontale Screening’. 

Door middel van een meetstaafje, een zogenaamde pocketsonde meet de tandarts of mondhygiënist de ruimte tussen tand of kies en het tandvlees; de pockets. Afhankelijk van de grootte van deze ruimte krijg je een score voor de zes afzonderlijke delen van de mond die beoordeeld worden: 

*De kiezen rechtsboven         * De boventanden      * De kiezen linksboven

* De kiezen linksonder            * De ondertanden      * De kiezen rechtsonder


De score kan variëren tussen 1 en 3 waarbij 1 het beste is. Binnen elk deel van de mond telt het hoogste (dus minst goede) getal.

De score correspondeert met het zogenaamde paroprotocol zoals dat is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVP). 

In welk protocol je valt is afhankelijk van de ernst van het tandvleesprobleem. De uitslag van de PPS wordt met je besproken en in het dossier genoteerd.

Cariësrisico

Tijdens het periodiek mondonderzoek wordt ook bepaald hoe hoog het risico op tandbederf (cariës) is. Er zijn vier categorieën: hoog, verhoogd, verlaagd of laag risico.

•   Een hoog risico komt gelukkig weinig voor. Maar in geval van systeemziektes als reuma, auto-immuunziekten of langdurige behandeling van kanker is het gebit extra gevoelig voor cariës. Medicijn- en drugsgebruik kunnen de mondgezondheid sterk verminderen. In dit geval word je vaak op de praktijk verwacht voor controle van de mondgezondheid.

•   Veel mensen hebben een verhoogd risico wanneer er gedurende het afgelopen jaar nieuwe cariës is ontstaan of   een nieuwe vulling of kroon ten gevolge van cariës. 

Door regelmatige controle kan cariës vroegtijdig worden gesignaleerd. Vaak kan cariës dan worden voorkomen door o.a. een goede mondhygiëne. In dit geval bespreekt de tandarts met je hoe vaak je de komende periode verwacht wordt voor controle.

•   Van een verlaagd risico is sprake als er in de afgelopen twee jaar geen nieuwe cariës is geconstateerd en er geen vulling of kroon ten gevolge van cariës is geplaatst. Op basis van je totale mondgezondheid wordt in overleg bepaald hoe vaak je verwacht wordt voor controle.

•   Een laag risico geeft aan dat er nooit sprake geweest van cariës , vullingen, kronen of extracties. (Schade aan of verlies van gebitselementen door een ongeval worden hier niet meegerekend.)  Er is een volledig gaaf gebit als gevolg van een goede mondgezondheid, voedingspatroon en mondhygiëne. Op basis van je totale mondgezondheid wordt in overleg bepaald hoe vaak je verwacht wordt voor controle.

 

Hoe vaak je de tandarts voor controle dient te bezoeken wordt dus bepaald door de totale mondgezondheid, welke bepaald wordt door het cariësrisico, de gezondheid van het tandvlees, je voedingspatroon en eventueel medicijngebruik.