Jouw privacy en dat van je kinderen

Wanneer je bij ons ingeschreven bent bewaren we je patiëntgegevens veilig in onze computersystemen. 

Wij hanteren daarbij het volgende privacy protocol:

  Tandheelkunde Zonnestraal gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. 

We delen patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. 

   We bewaren patiënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. 

   We houden met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. 

   We vragen toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. 

   We informeren patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn/haar persoonsgegevens. 

   We informeren onze patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. 

•   We informeren patiënten indien we bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaan verrichten. 

•   Personen boven de 16 jaar zijn voor de Nederlandse wet beschermd in hun privacy. Dat houdt in dat we zonder hun toestemming ouders geen inzage mogen geven in hun dossier. Daarnaast gelden 16-jarigen (en ouder) als bekwaam in het aangaan van een behandelovereenkomst. Lees  hier wat de wet daarover zegt.

Lees hier meer over de rechten van kinderen in de diverse leeftijdscategorieën.

Wil je een uitgebreidere versie lezen van onze privacy verklaring? Dat kan door hier te klikken.