Wet WGBO 16 jarigen
Anneke de Hoog
11/30/2020
0 min
0

Wet WGBO 16 jarigen

11/30/2020
0 min
0

Artikel 447 uit de WGBO

1. Een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, is bekwaam tot het aangaan van een behandelingsovereenkomst ten behoeve van zichzelf, alsmede tot het verrichten van rechtshandelingen die met de overeenkomst onmiddellijk verband houden.
2.
De minderjarige is aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verbintenissen, onverminderd de verplichting van zijn ouders tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding.

Reacties
Categorieën