Automatische concepten
Anneke de Hoog
11/30/2020
1 min
0

Parodontitis en de gevolgen van het niet behandelen van deze aandoening

11/30/2020
1 min
0

Wat is parodontitis?

Parodontitis is een ontsteking van het tandvlees en het kaakbot. Omdat parodontitis meestal geen pijn doet merkt men waarschijnlijk zelf niets.

Parodontitis ontstaat door tandvleesontsteking (gingivitis). Niet iedereen die gingivitis heeft, krijgt ook parodontitis. Sommige mensen zijn vatbaarder dan anderen voor het krijgen ervan.

Bij het ontstaan van parodontitis spelen een aantal factoren een rol:

1. bacteriën

2. levensstijl

3. erfelijke aanleg

4. sommige ziekten (bijv. suikerziekte)

De wisselwerking tussen de bovengenoemde factoren bepalen de ernst van de parodontitis.

De ernst van de parodontitis wordt door de tandarts of mondhygiënist vastgesteld,  met de patiënt besproken en in het behandel-dossier opgenomen.

Als gevolg van parodontitis zal het tandvlees steeds verder los laten van de tanden en kiezen, waardoor er steeds meer ruimte ontstaat tussen het tandvlees en de wortel. Deze ruimte heet een pocket. In deze pocket veroorzaken bacteriën afbraak van het omringende kaakbot.

 

Zijn er alternatieve behandelmogelijkheden?

Er zijn geen alternatieve behandelmogelijkheden.

 

Wat gebeurt er als parodontitis niet wordt behandeld?

Wanneer parodontitis niet wordt behandeld zal de ontsteking zich waarschijnlijk uitbreiden en het botverlies toenemen. Dit kan uiteindelijk leiden tot het verlies van tanden en kiezen. Parodontitis kan een belemmering vormen bij het uitvoeren van andere tandheelkundige behandelingen zoals het plaatsen van kronen, bruggen, implantaten en beugels. Ook kan parodontitis een slechte adem veroorzaken en een negatieve invloed hebben op de algehele gezondheid.

 

Mogelijke gevolgen van parodontitis op de algehele gezondheid

• Parodontitis kan er toe leiden dat patiënten met diabetes ontregeld raken wat het goed afstellen van medicatie bemoeilijkt.

• Mensen met een chronische longaandoening (COPD) hebben als gevolg van parodontitis mogelijk meer kans op longinfecties en toename van de COPD-klachten.

• Hart: parodontitis kan een risicofactor zijn in het ontwikkelen van hart- en vaataandoeningen. Ontsteking van het parodontium kan bijdragen aan de ontwikkeling van bloedklonters die reeds bestaande aderverkalking kan doen verergeren. Hierdoor hebben mensen met parodontitis meer kans om hartaandoeningen te krijgen. Het risico op een hartaanval is groter voor iemand met parodontitis.

• Parodontitis bacteriën kunnen zich in het bloed verspreiden en zo leiden tot infectie van prothese materiaal zoals bijvoorbeeld hartkleppen.

• Zwangerschap: wanneer een zwangere vrouw parodontitis heeft, heeft ze meer kans dat haar baby te vroeg geboren wordt of een lager geboortegewicht heeft.

• In bepaalde situaties kunnen medische behandelingen pas doorgaan nadat parodontitis is behandeld.

Belangrijk

Meer informatie over mondhygiëne en parodontologie  vindt u hier: L29 Mondhygiëne en Parodontologie

Alleen een goede samenwerking tussen de patiënt en de behandelaar kan er toe bijdragen dat verder botverlies wordt stopgezet.

Reacties
Categorieën